İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Dilekçesi

Ağu 24, 2020 | İş Hukuku

İşten Haklı Sebeple Ayrılırken Yazılacak Dilekçe

İşten haklı bir sebebinizi öne sürerek ayrılmak mı istiyorsunuz? İstifanızın haklı sebeple olması size ekonomik yönden birçok kazanım sağlar. Bu nedenle haklı şekilde fesih yaparken süreci eksiksiz işletmenizde fayda var.

İşten haklı sebeple ayrılmak için yazılan dilekçe hukuken “ihtarname” anlamına da gelmektedir. İhtarnameyi noter aracılığı ile işverene göndermeniz gerekir. Haklı sebeple ayrılışınızın ihtarname yani noter aracılığı ile işverene bildirilmesi olası bir davada sizin lehinize olacaktır.

Bu yazımızda sizler için “işten ayrılan işçinin haklı sebeple fesih dilekçesi” örneğini ele aldık.

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Dilekçesi

İşten Haklı Sebeple Ayrılma Dilekçesi -1-

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

KEŞİDECİ             :

MUHATAP         :

KONU                   : İş akdimin haklı nedenle feshi bildirimi

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap;

X tarihinden bu yana Sürat Kargo Maltepe aktarma merkezinde ring takip sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 2 senedir araç takip sorumlusu eksiğimiz olmasına rağmen araç takip sorumlusu alınmamaktadır ve bu sebeple gündüz araç takip görevini de yapmaktayım. İki işi yapmak çok yorucu gelmekte, yetiştirme zorluğu ve baskısı sebebiyle psikolojim günden güne daha da yıpranmaktadır. Ayrıca yaklaşık 3 senedir aktarma merkezi acenteye devredildiğinden Sürat Kargo bünyesinde kalan araç takip sorumluları ve şoförlerinin inka ve idari işlerini yapma görevini de sürdürmekteyim. Tarafımca bütün bu zorluklar daha önceden sorumlulara iletildiği hâlde iyileştirme anlamında herhangi bir somut adım atılmamıştır. Son olarak mail atarak durumu bildirmeme karşın tarafıma sürecin olumsuz olduğu ve bu şekilde devam edileceği bildirilmiştir. Covid-19 sürecinin başından itibaren hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayıp gerekli tedbirler alınmamıştır. Şu an gelinen noktaya bakıldığında 03.00-12.00 vardiyasının Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu vardiyanın tamamı karantinaya alınmıştır. Aynı şekilde birçok personelin Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Bu süreçte gerekli tedbirlerin alınmaması, sürecin bu şekilde bir hâl almasına sebebiyet vermiştir. Gelinen noktada daha büyük sorunların meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Genel olarak iş tanımımın dışında çalışmam, iş yoğunluğu, kontrolsüz mesai saatleri ve Covid-19 ile ilgili alınması gerekli tedbirlerin alınmayışı vs. sebepleri göz önüne alındığında İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdimin tarafımca haklı nedenlerle derhal feshedildiğini tarafınıza bildiririm. Bu hususta insan kaynaklarına daha evvel vermek istediğim istifa dilekçem kabul edilmediğinden noter marifetiyle işbu ihtarname keşide edilmiştir. İş Kanunundan kaynaklanan, başta kıdem tazminatım olmak üzere haklarımın işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 5 (Beş) İşgünü içerisinde Şirketinizde kayıtlı banka hesabıma ödenmesini aksi hâlde tarafımca her türlü hukuki yola başvurulacağını ihtar ederim. Saygılarımla.

Sayın Noter; işbu 3 (Üç) nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının Dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafıma verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. tarih

KEŞİDECİ

İşten Haklı Sebeple Ayrılma Dilekçesi -2-

İHTARNAME

İHTAR EDEN

KEŞİDECİ   

VEKİLİ:

MUHATAP   :

KONUSU      : Müvekkilin iş akdini  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/2-E ve devamı maddesi gereğince haklı nedenle feshettiğine ilişkin ihbarı ile işçilik alacaklarının ödenmesi  ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, 22.09.2018-19.08.2020 tarihleri arasında nezdinizde bulunan “……………….” zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak çalışmış olup, iş akdini fesih etmiş olduğu tarihe kadar çalıştığı süre zarfında kendisinden kaynaklı herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Bahsi geçen rehabilitasyon merkezi yılın 12 ayı boyunca faaliyetine kesintisiz devam eden bir kurumdur. Müvekkil çalıştığı süre boyunca işini layıkıyla yapmıştır.

Müvekkilin en son aldığı aylık net maaşı X TL’dir. Ancak müvekkilimin maaşı asgari ücret olan kısmı kadarı banka yoluyla geri kalan bakiye ise elden ödenmiştir. Müvekkilin sigorta primleri de gerçek maaşı üzerinden yatırılmamaktadır. Müvekkil tarafından işverene yapılan şifahi uyarılara rağmen işveren tarafından bu husus düzeltilmemiştir. Bununla birlikte müvekkil fazla çalışma yapmasına rağmen fazla çalışmaya dair müvekkile ödeme yapılmamıştır. Ayrıca yine müvekkilimin işçilik alacakları olan AGİ ödemeleri, resmi tatil alacakları, hafta tatili alacakları, yıllık izin alacakları da müvekkilin talebine rağmen ödenmemiştir.

Müvekkil çalıştığı süre içerisinde üzerine düşen bütün işleri özveri ile ve kesintisiz olarak yerine getirmiştir. Müvekkilin var olan iş ilişkisinin şahsına yüklediği borçları eksiksiz olarak ifa etmiş olmasına rağmen muhatap tarafından, müvekkile, sigorta kurumuna alınan ücretlerin tam olarak yansıtılmaması, fazla çalışma karşılığı fazla mesai ücretleri, AGİ, ulusal bayram ve genel tatil ve haftalık tatili ücretlerinin bugüne kadar ödenmemiş olması ve de yıllık izinlerinin kanunda belirtilen şekilde kullandırılmaması ve bu hususta da herhangi bir ödememe yapılmamış olması nedeniyle bu şartlar altında iş akdinin sürdürülmesinin mümkün olmadığını bildirir, iş akdini bugünden itibaren 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 24/2-e maddesi gereğince haklı nedenle feshettiğimizi İHBAR ederiz.

Bu itibarla iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydı ile kıdem tazminatı, fazla çalışma alçağı, ulusal bayram ve genel tatil ve hafta tatili ücretleri, AGİ, yıllık izin ücretleri ve diğer işçilik alacaklarının faiziyle birlikte müvekkilin TR ………….. lu İban hesabına ödemenizi ihbar ederiz. Ödenmediği takdirde işçilik alacaklarının tahsili için yasal yollara başvuracağımızı ve bu hususta yapılacak tüm masraf ve yargılama giderlerinin tarafınıza ait olacağını İHTAR ederiz.

Sayın noter; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde hıfzını, tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygılarımla talep ederim.

Keşide Eden Vekili

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.