İş Makinesi Satış Vaadi Sözleşmesi

Ağu 4, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

İş Makinesi Satış Vaadi Sözleşmesi

Leasing Sözleşmesinin kalan ……. aylık ödemeleri alıcı …………… tarafından ifa edildiği takdirde başkaca bir ödeme yapmaya gerek olmaksızın, zilyetliği ……….. tarihinde alıcı ……….ya devredilen iş makinesinin mülkiyeti de satıcı ………. tarafından alıcı ……… adına noterde devir ve tescil edilecektir. Devir günü itibariyle doğacak olan noter masrafları alıcı ………… tarafından karşılanacaktır.

Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: satış vaadi sözleşmesinin öngörülebilir sınırlar içerisinde akla ve mantığa uygun bir şekilde hazırlanmasının son derece önemlidir.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ MAKİNESİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

SATICI:

ADRES:

VERGİ DAİRESİ: 

TELEFON:

ALICI :

2-SÖZLEŞME TARİHİ  :

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Satıcı ……………’nin ………. tarihinde …………. yevmiye ……….. nolu sözleşme ile ……….. Finansal Kiralama Anonim Şirketinden kiralamış olduğu iş makinesinin leasing sözleşmesi gereği kalan borcunun alıcı ……… tarafından ödenmesini, işbu sözleşme konusu iş makinesinin taksitlerinin bitiminden sonra mülkiyetinin alıcı …… ya devredileceğini ve tarafların bu kapsamda anlaşma şartlarını içerir sözleşmedir.

3.1.      Marka : NEW HOLLAND

3.2.      Tipi      : 

3.3.      Modeli :

3.4.      Tescil Plaka No : 

3.5.      Şasi Seri No     : 

3.6.      Motor Seri No :

3.7.      Motor Çalışma Saati   : 

4-SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

4.1.      Satıcı ………..’nin …………. tarihinde ………… yevmiye …………. nolu sözleşme ile ………Finansal Kiralama (Leasing) Anonim Şirketi ile yapmış olduğu sözleşmeye göre, yukarıda bilgileri yazılı iş makinesinin ………. tarihi itibariyle kalan leasing bedeli …………. dur.

4.2.      İşbu sözleşmeye göre bahse konu iş makinesinin kalan leasing bedeli olan …………. tutar, aylık …………. olarak 36 eşit taksitte alıcı …………. Tarafından ödenecektir.

4.3.      Alıcı taksit ödemelerini bu sözleşmenin akdedildiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere, her ayın en geç 8’inci günü …………… Finans Leasing ……… IBAN numaralı hesabına havale edecektir. İlk taksidin başlama tarihi X olup, son taksit tarihi ise ………….. dir.

4.4.      Leasing taksit tutarlarının sorumluluğu işbu sözleşme tarihi olan ………… tarihinden itibaren alıcı ……….. ya aittir.

4.5.      Alıcı ……… tarafından satıcı ………..ye sözleşme bedeli olarak …………….. tutar ödenecektir.

4.6.      Leasing Sözleşmesinin kalan ……. aylık ödemeleri alıcı …………… tarafından ifa edildiği takdirde başkaca bir ödeme yapmaya gerek olmaksızın, zilyetliği ……….. tarihinde alıcı ……….ya devredilen iş makinesinin mülkiyeti de satıcı ………. tarafından alıcı ……… adına noterde devir ve tescil edilecektir. Devir günü itibariyle doğacak olan noter masrafları alıcı ………… tarafından karşılanacaktır.

4.7.      İşbu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren iş makinesinin (her 250-500 saatlik kullanım diliminde) periyodik bakımlarından, kullanımdan kaynaklı oluşabilecek zararlardan, gerçekleşebilecek her türlü ölümlü/ölümsüz iş kazalarından kaynaklı maddi/manevi tazminatlardan, leasing bedellerinin ödenmesinde oluşabilecek temerrütten ve iş makinesinin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından, alıcı ………. Sorumlu olacaktır.

4.8.      Devir tarihinden sonra makine üzerinde herhangi bir cezai/hukuki işlem olursa sorumluluk alıcı ……….. üzerinde olacak, makinede herhangi bir arıza yahut eksiklik olması durumunda sorunların giderilerek eksiksiz bir şekilde kullanımı alıcı ………. Tarafından sağlanacaktır.

4.9.      Taraflar bu sözleşme hükümlerine göre belirlenen şartlar devam ettiği ölçüde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemeyecektir. Alıcı tarafından yapılacak olan muhtemel bir tek taraflı fesih durumunda, sözleşmenin akdedildiği tarihten fesih tarihi arasındaki süre için, makinenin yıpranma hakkı olarak aylık ………… tutar alıcı ……. Tarafından satıcı ………….’ye verilecektir.

5-KANUNİ TEBLİGAT ADRESLERİ

5.1.      Yukarıda belirtilen adresler tarafların kanuni tebligat adresleridir.

5.2.      Adres değişikliklerini taraflar en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak birbirlerine bildirmek zorundadır. Aksi halde yapılan tüm tebligatlar kanuni tebligat adresine            yapılmış varsayılarak işlem yapılacaktır.

6-İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeni uygulanmasında doğabilecek ihtilafların halli için ………… MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkili kılınmıştır.

7-YÜRÜLÜLÜK

7.1.      3 (İki) sayfadan oluşan işbu sözleşme 2 (İki) suret olarak, taraflarca okunup tam bir mutabakata varılarak müştereken imza altına alınmıştır.

7.2.      Sözleşme …………… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Her iki taraf için de sorumluluk bu tarih itibariyle başlayacaktır.

SATICI-ALICI-TANIK-TANIK

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.