Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İş Mahkemesine SGK’ya Başvuru Yapıldığını Bildirir Beyan

İş Mahkemesine SGK’ya Başvuru Yapıldığını Bildirir Beyan Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO    : 

DAVACI        :

VEKİLİ          :

KONU             : SGK’ya başvuru yapıldığına ve birleştirme talepli yeni bir dava açıldığına dair ilişkin bildirim dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasının …/…/… tarihli … numaralı celsesinin … ve … numaralı ara kararı gereğince, tarafımıza, müvekkilin prime esas kazancının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı birleştirme talepli dava açmak üzere süre verilmiştir.

Ara karar gereğince, süresi içinde, Kurum’a başvuru yaptığımızı ve … İş Mahkemesi’nin … E. sayılı dosyası ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı birleştirme talepli yeni bir dava açtığımızı bildiriyoruz.

Kurum’a başvuru dilekçesi dilekçe Ek’indedir.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. …/…/…

                Davacı Vekili

EK: Alındı kaşeli başvuru evrakı

Son düzenleme tarihi 9 Eylül 2020 17:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.