İş Mahkemesinde Islah Talebine Karşı İtiraz Dilekçesi

May 15, 2020 | İş Hukuku

İş Mahkemesinde Islah Talebine Karşı İtiraz Dilekçesi

ADANA X İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

Davalı:

Vekili:

Davacı:

Vekili:

Konu: Islah dilekçesine itirazlarımız.

AÇIKLAMALAR

1- USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ:

Davacı tarafından dosyadaki RAPORLARLA ilgisi olmayacak şekilde “dayanaksız ve haksız bir şekilde” salt iddiaya dayalı taleplerle YAPILAN ISLAHın USULEN kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi, haklı ve geçerli olmaması sebebi ile önclikle dilekçeye USUL hukuku bakımından itiraz etmekte olduğumuzu bildirir, ıslahın yapılmamış kabul edilmesini talep ederiz.

2) ISLAHLA İLGİLİ ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ:

Dava tümüyle haksız olduğundan esas itibarıyla ıslah dilekçesine karşı, esasa ilişkin daha önceki dilekçelerimizde belirtilen tüm itirazlarımızı tekrar eder,  ıslah dilekçesine ve tüm davaya itiraz ederiz.  Davanın gerek beyanlarımız gerekse tanık beyanları ve dosya kapsamında ispat şartı sağlanmadığından REDDİ GEREKMEKTEDİR.

3) ZAMANAŞIMI İTİRAZIMIZ:

Talep edilen alacakları kabul anlamına gelmemek kaydıyla tüm taleplerle ilgili olarak ıslah dilekçesine karşı zamanaşımı itirazımız bılunmaktadır.

Dosyanın zamanaşımı itirazlarımız yönünden hesaplanması için bilirkişiye gönderilmesini talep ederiz. (Yargıtay 9. H.D.25.02.2010 tarih 2008/43452 E. 2010/4873 K.)

NETİCE – İ TALEP: Yukarıda arz edilen hususlar neticesinde,

-Islah dilekçesine itiraz eder, zamanaşımı ve diğer itirazlar yönünden dosyanın bilirkişiye tevdiine,

-davacının dayanaksız ve hukuksuz ıslah taleplerinin reddine,

-Dosya kapsamındaki beyanlarımız,davacı ve davalı tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve rapora itirazlarımız doğrultusunda  haksız ve kötüniyetli davanın reddine,

-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline Karar verilmesini bilvekale arz ederiz.Saygılarımızla.tarih

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.