İş Mahkemesi Islah Dilekçesi

Oca 29, 2020 | İş Hukuku

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi

X İŞ  MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 

 

DAVACI:

VEKİLİ:                                                                                                     

DAVALI:                   

KONU:Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile, HMK 109. Maddesine göre belirlenecek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve Agi alacağı ile HMK 107. maddesine göre belirlenecek fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı talepli açılan davamızda, dava değerinin bilirkişi marifetiyle belirlenmesinden dolayı harcın tamamlatılması ve ıslah talebinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER :  

 

AÇIKLAMALAR    :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyada talep ettiğimiz alacak miktarı net …..- TL olup, aşağıda kalem kalem açıkladığımız üzere tarafımızca toplam  ……..-TL üzerinden tamamlama ve ıslah harcı yatırılacaktır.

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI İÇİN;

Dava açılırken tarafımızca kıdem tazminatı alacağı için …… TL üzerinden harç yatırılmış ve bilirkişice kıdem tazminatı alacağı olarak ……TL NET olarak belirlenmiştir.  Bu nedenle ………TL üzerinden ıslah harcı yatırılacaktır.

 

 

İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI İÇİN;

Dava açılırken tarafımızca ihbar tazminatı alacağı için ……. TL üzerinden harç yatırılmış ve bilirkişice ihbar tazminatı alacağı olarak ……. TL NET olarak belirlenmiştir.   Bu nedenle …. TL üzerinden ıslah harcı yatırılacaktır.

Buna göre açmış olduğumuz davada fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile   …. TL miktarı üzerinden ıslah harcı yatırılacaktır.

SONUÇ VE İSTEM :

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile tamamlama ve ıslah dilekçemizin kabulü ile net kıdem tazminatı ve net ihbar tazminatı alacaklarımızın toplam …… TL olarak BELİRLENMESİNİ,

Taleplerimizin KABULÜ İLE,  kıdem tazminatının iş akdinin feshi tarihinden itibaren -yasal faizden aşağı olmamak üzere- en yüksek banka mevduat faizi ile ihbar tazminatı alacağına dava tarihinden itibaren yasal faizi, diğer alacak kalemlerinin ise dava tarihinden itibaren -yasal faizden aşağı olmamak üzere- en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tahsiline,

 Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkil adına vekaleten arz ve talep ederim. …/../…                                                                                                    

DAVACI VEKİLİ

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi

ADANA … İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No:

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :            

 

DAVALI                   :          

KONU                       :           Islah talebimize mütedairdir.

 

AÇIKLAMALAR                :                                      

Sayın Mahkemeniz nezdinde tarafımızca açılan dava dilekçemizde fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak dava değeri 200,00 TL (Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı) olarak talep edilmiştir.

Ancak Sayın mahkemenize sunulan bilirkişi raporuna göre toplam alacağımız bilirkişi tarafından  

  • 495,07 TL Kıdem Tazminatı,
  • 874,32 TL İhbar Tazminatı

toplam 6.369,39 TL brüt olarak hesaplanmıştır.                                           

SONUÇ ve İSTEM               :  Yukarıdaki açıklanan nedenlerle, sayın bilirkişi tarafından Kıdem Tazminatı …. TL, İhbar Tazminatı 1.874,32 TL olarak hesaplandığından davamızın yukarıda tek tek belirlenen kalemler üzerinden ve toplamda eksik yatırdığımız ….TL değerinde ıslahına ve ıslah edilen miktarın kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz, sair alacaklarımıza ise dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ediyoruz.

          Davacı Vekili

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi

MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’NA

 

DOSYA NO               :

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                   :

VEKİLLERİ            :

 

DAVALILAR           :  

VEKİLİ                     :              

KONU                       :  

TABİ DEĞER :

OLAY                        :

Dava dilekçesinde davalıdan; Kıdem Tazminatı Alacağı olarak …………(Br),Fazla çalışma Ücret Alacağı olarak ………….,00.-TL. (Br), Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücret alacağı olarak 100,00.-TL. (Br) Yıllık Ücretli İzin alacağı olarak ……………,00.-TL  talep edilmiştir.

Yargılama esnasında yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişi raporuna göre;                     Toplam (Brüt) Kıdem Tazminatı Alacağı ………..,….-TL hesaplanmıştır.. 

(Brüt) Yıllık Ücretli İzin Alacağı toplamda ……………...-TL. hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporunda fazla mesai ücret alacağı olarak davalıların sorumluluklarının toplamı ve zamanaşımı hususu göz önüne alınarak …………………. olarak hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporunda Ulusal Bayram ve genel Tatil Ücret alacağı olarak  davalıların sorumluluklarının toplamı ve zamanaşımı hususu göz önüne alınarak …………….-TL olarak hesaplanmıştır.

 Buna göre önceden tespit edemediğimiz şekilde talep ettiğimiz kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağı miktarlarında artış meydana gelmiştir.

 Her ne kadar dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmuş isek de açılacak yeni bir davanın sonuçlanması için geçecek zaman ve müvekkilimin mağduriyetinin giderilebilmesi için dava dilekçemizin müddeabihin artırılması yönünde ıslahını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

SONUÇ                     : Yukarıda belirtilen nedenlerle ıslah talebimizin kabulü ile dava dilekçemizde talep ettiğimiz ………………-TL (Br) kıdem tazminatı alacağının (Br) ……………….-TL olarak ıslahı ile hak ediş tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, ……………….-TL.(Br) yıllık ücretli izin alacağının (Br) ………………….-TL. olarak ıslahı ile ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, Fazla mesai ücret alacağı olarak talep ettiğimiz  (Br) ………………-TL nin …………………-TL olarak ıslahı ile ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücret alacağı olarak talep ettiğimiz …………….-TL nin ………………-TL olarak ıslahı ile ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan sorumlulukları oranında tahsiline , yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile dilerim. 

                                                                                                     Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.