Bir Sayfa Seçin

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -1-


ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                :  

DELİL LİSTESİ

SUNAN DAVACI       :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                    :                 

KONU                      : Davaya ilişkin delillerimiz ile dinlenilmesini talep ettiğimiz tanık isim ve adreslerinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR:      

Karşı tarafın sunduğu delillere mukabil karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Sigorta Sicil Dosyası

– İşyeri Sicil Dosyası (Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Ücret bordroları(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Mesai çizelgeleri(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Davacının  net ve brüt maaşı  SGK hizmet dökümü ve davalı işverenden bordrolar  istenildiğinde net olarak görülecektir. Davacı işyerine servis ile gidip gelmekte,  işyerinde yemek verilmektedir.

-Banka kayıtları.

– Arabuluculuk son tutanağı. (Dava Dilekçesi ekinde sunulmuş idi.)

 

– Tanıklar

– Bilirkişi İncelemesi

– Gerektiği takdirde Keşif

– Yemin ve sair diğer tüm kanuni deliller…

Bildirilen delillerimizin toplanmasını, isim ve adresleri bildirilen tanıklarımızın dinlenilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 15/08/2019

 

                                                       DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -2-


ADANA ( )  İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                         : 2019/….. Esas

DAVACI                              

VEKİLİ                                   : Av.

DAVALI                               

KONU                                   : …………… tarih, ……. Celse, ……. numaralı ara karar gereğini yerine getirmek üzere delil listemizin sunulmasını içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                  :

  1. Tanık listemiz dava dilekçemizin hukuki deliller başlıklı kısmında Sayın Mahkemenize sunulmuştur.
  2. Dava dilekçemizde talep etmiş olduğumuz emsal ücret araştırması için müzekkere yazılmasını talep ettiğimiz sendikalar:

 

                –  ………. İşçileri Sendikası

                Adres:

 Tel:

 

                –  ………. İşçileri Sendikası

                Adres:

                Tel:

 

  1. Müvekkil, davalı işveren nezdinde çalıştığı dönemde maaşının belli bir kısmını ……. Bankası aracılığıyla belli bir kısmını da elden ödeme şeklinde almıştır. Bu sebeple ………. Bankası’ndan müvekkilin maaş hesap dökümlerinin celp edilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izâh ettiğimiz sebeplerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak diğer nedenlerle;

  1. İş akdinin haksız fesih tarihi olan …….. tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik 1000,00TL kıdem tazminatının davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

 

  1. Dava tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik;

A)100,00-TL ihbar tazminatının,

B)100,00-TL fazla mesai ücret alacaklarının,

C)100,00-TL dini ve milli bayram tatilleri alacağının, davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

  1. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı işveren şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (TARİH)

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

İş Mahkemesi Delil Listesi -3-

 

ADANA … İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO          :2020/….. E.

DAVACI                : ………

VEKİLİ                   : Av. ……

DAVALI                 :  …….   

 

KONU   : Delillerimizin bildirilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında delil bildirmek üzere tarafımıza ihtaratta bulunulmuştur. Yasal süresi içerisinde tanık isim ve adresleri ile davacı müvekkilin maaş hesap bilgilerini sunuyoruz.

A-) TANIK İSİM VE ADRESLERİ

1-) Mehmet …. – TC: ………

ADRES

2-) Bilal …….. – TC:    ………

      ADRES

3-) Ahmet …….. – TC: ………..

      ADRES

B-) MAAŞ HESABI BİLGİLERİ

   …… BANKASI A.Ş. -…………. ŞUBESİ

     İBAN : TR …………..

     HESAP NO :…………..

SONUÇ  VE İSTEM : Yukarıda bildirdiğimiz delillerimizin kabulü ile tanıklarımıza davetiye çıkarılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederiz. tarih

Davacı Vekili İncekaş Hukuk Bürosu

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

Ağu 18, 2019 | İş Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız