İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -1-


ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                :  

DELİL LİSTESİ

SUNAN DAVACI       :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                    :                 

KONU                      : Davaya ilişkin delillerimiz ile dinlenilmesini talep ettiğimiz tanık isim ve adreslerinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR:      

Karşı tarafın sunduğu delillere mukabil karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Sigorta Sicil Dosyası

– İşyeri Sicil Dosyası (Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Ücret bordroları(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Mesai çizelgeleri(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Davacının  net ve brüt maaşı  SGK hizmet dökümü ve davalı işverenden bordrolar  istenildiğinde net olarak görülecektir. Davacı işyerine servis ile gidip gelmekte,  işyerinde yemek verilmektedir.

-Banka kayıtları.

Arabuluculuk son tutanağı. (Dava Dilekçesi ekinde sunulmuş idi.)

 

– Tanıklar

Bilirkişi İncelemesi

– Gerektiği takdirde Keşif

– Yemin ve sair diğer tüm kanuni deliller…

Bildirilen delillerimizin toplanmasını, isim ve adresleri bildirilen tanıklarımızın dinlenilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 15/08/2019

 

                                                       DAVACI VEKİLİ

    AV.

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -2-


ADANA ( )  İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                         : 2019/….. Esas

DAVACI                              

VEKİLİ                                   : Av.

DAVALI                               

KONU                                   : …………… tarih, ……. Celse, ……. numaralı ara karar gereğini yerine getirmek üzere delil listemizin sunulmasını içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                  :

  1. Tanık listemiz dava dilekçemizin hukuki deliller başlıklı kısmında Sayın Mahkemenize sunulmuştur.
  2. Dava dilekçemizde talep etmiş olduğumuz emsal ücret araştırması için müzekkere yazılmasını talep ettiğimiz sendikalar:

 

                –  ………. İşçileri Sendikası

                Adres:

 Tel:

 

                –  ………. İşçileri Sendikası

                Adres:

                Tel:

 

  1. Müvekkil, davalı işveren nezdinde çalıştığı dönemde maaşının belli bir kısmını ……. Bankası aracılığıyla belli bir kısmını da elden ödeme şeklinde almıştır. Bu sebeple ………. Bankası’ndan müvekkilin maaş hesap dökümlerinin celp edilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izâh ettiğimiz sebeplerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak diğer nedenlerle;

  1. İş akdinin haksız fesih tarihi olan …….. tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik 1000,00TL kıdem tazminatının davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

 

  1. Dava tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik;

A)100,00-TL ihbar tazminatının,

B)100,00-TL fazla mesai ücret alacaklarının,

C)100,00-TL dini ve milli bayram tatilleri alacağının, davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

  1. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı işveren şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (TARİH)

 

 

Davacı Vekili

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.