İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

Ağu 18, 2019 | İş Hukuku

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -1-


ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                :  

DELİL LİSTESİ

SUNAN DAVACI       :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                    :                 

KONU                      : Davaya ilişkin delillerimiz ile dinlenilmesini talep ettiğimiz tanık isim ve adreslerinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR:      

Karşı tarafın sunduğu delillere mukabil karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Sigorta Sicil Dosyası

– İşyeri Sicil Dosyası (Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Ücret bordroları(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Mesai çizelgeleri(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Davacının  net ve brüt maaşı  SGK hizmet dökümü ve davalı işverenden bordrolar  istenildiğinde net olarak görülecektir. Davacı işyerine servis ile gidip gelmekte,  işyerinde yemek verilmektedir.

-Banka kayıtları.

– Arabuluculuk son tutanağı. (Dava Dilekçesi ekinde sunulmuş idi.)

 

– Tanıklar

– Bilirkişi İncelemesi

– Gerektiği takdirde Keşif

– Yemin ve sair diğer tüm kanuni deliller…

Bildirilen delillerimizin toplanmasını, isim ve adresleri bildirilen tanıklarımızın dinlenilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 15/08/2019

 

                                                       DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -2-


ADANA ( )  İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                         : 2019/….. Esas

DAVACI                              

VEKİLİ                                   : Av.

DAVALI                               

KONU                                   : …………… tarih, ……. Celse, ……. numaralı ara karar gereğini yerine getirmek üzere delil listemizin sunulmasını içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                  :

  1. Tanık listemiz dava dilekçemizin hukuki deliller başlıklı kısmında Sayın Mahkemenize sunulmuştur.
  2. Dava dilekçemizde talep etmiş olduğumuz emsal ücret araştırması için müzekkere yazılmasını talep ettiğimiz sendikalar:

 

                –  ………. İşçileri Sendikası

                Adres:

 Tel:

 

                –  ………. İşçileri Sendikası

                Adres:

                Tel:

 

  1. Müvekkil, davalı işveren nezdinde çalıştığı dönemde maaşının belli bir kısmını ……. Bankası aracılığıyla belli bir kısmını da elden ödeme şeklinde almıştır. Bu sebeple ………. Bankası’ndan müvekkilin maaş hesap dökümlerinin celp edilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izâh ettiğimiz sebeplerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak diğer nedenlerle;

  1. İş akdinin haksız fesih tarihi olan …….. tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik 1000,00TL kıdem tazminatının davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

 

  1. Dava tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik;

A)100,00-TL ihbar tazminatının,

B)100,00-TL fazla mesai ücret alacaklarının,

C)100,00-TL dini ve milli bayram tatilleri alacağının, davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

  1. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı işveren şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (TARİH)

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

İş Mahkemesi Delil Listesi -3-

 

ADANA … İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO          :2020/….. E.

DAVACI                : ………

VEKİLİ                   : Av. ……

DAVALI                 :  …….   

 

KONU   : Delillerimizin bildirilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında delil bildirmek üzere tarafımıza ihtaratta bulunulmuştur. Yasal süresi içerisinde tanık isim ve adresleri ile davacı müvekkilin maaş hesap bilgilerini sunuyoruz.

A-) TANIK İSİM VE ADRESLERİ

1-) Mehmet …. – TC: ………

ADRES

2-) Bilal …….. – TC:    ………

      ADRES

3-) Ahmet …….. – TC: ………..

      ADRES

B-) MAAŞ HESABI BİLGİLERİ

   …… BANKASI A.Ş. -…………. ŞUBESİ

     İBAN : TR …………..

     HESAP NO :…………..

SONUÇ  VE İSTEM : Yukarıda bildirdiğimiz delillerimizin kabulü ile tanıklarımıza davetiye çıkarılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederiz. tarih

Davacı Vekili İncekaş Hukuk Bürosu

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.