İş mahkemesi bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği

Mar 9, 2020 | İş Hukuku

İş mahkemesi bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği

ADANA  .İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO :

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Bilirkişi ek raporuna itirazlarımız ve beyanlarımızdan  ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Bilirkişi ek  raporunu tebliğ almış olup süresi içerisinde itiraz ve beyanlarımızı sunuyoruz.

1-Şöyle ki huzurda görülen davada fazla mesai ve resmi tatil alacakları   yazılı belgelerle veya kesin kayıtlarla değil tanık anlatımlarına göre hesap edilmiştir.Fazla çalışma yapılan süreler tespit edilirken; işçinin uzun süre her gün fazla çalıştırılmasının hayatın olağan akışına ve insan doğasına uygun düşmeyeceği, yaşam tecrübelerine göre hiç hastalanmadan veya evlenme, ölüm, doğum, özel işleri gibi mazereti çıkmadan yıllarca sürekli çalıştığının kabul edilemeyeceği, işyerindeki üretim faaliyeti ve işçinin üstlendiği işin niteliği dikkate alınmadan sürekli iş gördürüldüğünün varsayılamayacağı, işçinin ara dinlenmesi, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde hiç dinlenme hakkını kullanmadan çalıştığının düşünülemeyeceği gözönünde tutularak, belirlenen fazla çalışma süresinden ve resmi tatil alacağından  hakkaniyet indirimi yapılması gerekmektedir.Nitekim

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2010/888 Esas ,2010/28772 Karar ,12.10.2010 tarihli ilamı

”Davacının izinli, istirahatlı ve çalışmadığı günler dikkate alınarak takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere %30 hakkaniyet indirimi yapılmıştır. ”şeklindedir.

2-Bir diğer husus davacı değişik sürelerde fasıllarla çalışmış olup her seferinde hakları ödenmek suretiyle  iş akdi feshedilmiştir.Şöyle ki davacının son hizmet süresi 1 yılın altındadır.Bu nedenle son hizmet süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaması gereklidir.Bilirkişinin hizmet sürelerini birleştirmemesi gerekirken bu süreleri  birleştirerek hatalı bir şekilde  kıdem süresini hesap etmiştir.

3-Bilirkişi faiz itirazıma yönelik bir değerlendirme yapmamıştır.Şöyle ki;ıslah ile artırılan meblağa işleyecek faizin başlangıç tarihi ıslah tarihidir.Davacının faizin başlangıcını iş akdinin fesih tarihinden itibaren talep etmesi hukuka aykırıdır.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan vakıalar ve kanuni hükümler çerçevesinde ;bilirkişi ek raporunun aleyhe hususlarını kabul etmemekle birlikte haksız ve hukuka aykırı olarak açılan davanın reddini  saygılarımla müvekkilim adına arz ve talep ederim. tarih

                          

 Davalı Şirket Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş mahkemesi bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.