İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Şub 9, 2020 | İş Hukuku

İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

BAKIRKÖY …. İŞ    MAHKEMESİ’NE

 

Dosya no:

KONUSU: Bilirkişi raporuna itirazların sunulmasıdır.

İTİRAZLARIMIZ:

 Mübrez  Bilirkişi Raporuna itiraz ediyoruz şöyle ki ;

1-Mübrez raporu incelendiğinde davacının çalıştığı işyerinin niteliği ve çalışan sayısına dair tespitlere dair açıklama yapılmamıştır.Davacı tanığının da beyan ettiği üzere davalı işyeri hamur işi, poğaça ve  börek satılan bir işyeridir.Bu nedenle günün tamamında değil öğlene kadar iş olmaktadır.Yine işyerinde en fazla 2-3 kişi çalışmıştır.Bu durum da çalışma şartlarını ortaya koymaktadır.

Dinlenen tanıklar da işyerinde sadece börek-poğaça imalat ve satışı olduğunu ;pasta işi olmadığını beyan etmişlerdir.Bu itibarla davacının akşama kadar süren bir işi olmamıştır.Davacı sabah işe gelmiş ve öğlen en geç 11-12 gibi işten ayrılmıştır.Yine haftalık iznini de kullanmıştır. Ayrıca dinlenen davacı tanığı “yıllık izinlerin kullanıldığını ve ücret sorunu olmadığını beyan etmiştir.Yıllık izin defterinde imza olmadığı iznini kullanmadığına kesin delil olamaz.

Ücret bakımından davacı tüm gün boyu çalışmadığı, öğleden sonra eşinin işyerinde çalıştığı için maaşı da yüksek değildir.Kaldı ki kendi beyanı dışında bir delil de sunmamıştır. Bu nedenle maaş hesaplamasında raporda asgari ücret hesabı dikkate alınmalıdır.

3-İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Mübrez bilirkişi raporunda iş sözleşmesinin feshi konusunda bir değerlendirme yapılmamıştır.Davacı işe sabah gelmesinin zor olduğunu ve tam günlü başka işe girmek istediği için 12,08,2013 tarihinde işyerini terk etmiştir.Davacı işte ayrılma gerekçesi olarak hiçbir bildirimde bulunmamıştır.Müvekkile de uzun hizmeti dikkate alarak geri döneceğini yada bir bildirimde bulunacağını umarak beklemiştir.Ancak davacı işe gelmeyince zorunlu olarak 18,09,2013 tarihinde Bakırköy …Noterliği … yevmiye sayılı ihtarnameyi keşide etmiştir.

Davacının iş aktini haklı nedenle feshi sözkonusu değildir.Çünkü ortada işçi lehine haklı neden olmadığı gibi bu mihvalde bir bildirim de yapılmamıştır.Eğer davacı işten ayrılması için haklı neden olsaydı bunu bildirmelidir.Habersiz işten ayrılmak haklı nedenle fesih hakkı vermez.

Haftalık iznini kullanan, yıllık iznini yapan davacının 25 haftalık maaş alacağı iddiası ise asılsızdır.Çünkü 25 hafta 6 aydan uzun bir süreye tekabül etmektedir.Tek çalışan olduğu için bazı bodroları imzalamamış olması onun maaş alamadığı anlamına gelmez.Çünkü davacı işçi olup, böyle bir alacak olsaydı en geç 1 ay içinde işten çıkardı.İş hayatının gerekleri ve hayatın olağan akışına aykırı şekilde maaşa alacağı talebinin hiçbir haklı yönü yoktur.Davacı bu talebiyle kötüniyetini de ortaya koymuştur.

Davacı , iş bu davayı, işten ayrıldıktan sonra değil, müvekkilin ihtarname keşidesinden sonra açmıştır.Aynı şekilde işten ayrıldıktan uzun süre sonra 09,10,2013 te SGK ya şikayette bulunmuştur.Eğer  mağdur olsaydı ve hakkı olsaydı  hemen dava açardı.  

Bu bentte belirttiğimiz üzere, davacı işten kendi isteğiyle ayrılmıştır.İstifa dilekçesi vermediği ve iş yerine de gelmediği için akabinde ihtarname keşide edilmiştir.Bu ihtarname itibariyle de iş akti işveren tarafından İŞ K kapsamında haklı nedenle feshedilmiştir.Bu nedenle de davacının tazminat alacağı yoktur.

Eğer davacının haklı fesih yaptığı kanaati hasıl olacak ise zaten ihbar tazminatı hakkı da olmayacaktır.  

SONUÇ————- Yukarıda arz olunduğu üzere  mübrez bilirkişi raporunun

  • Davacının çalıştığı işyerinin niteliğine, yapılan işin mahiyetine dair hiçbir tespit içermemesi,
  • Davacı ve davalı tanıklarının ortak beyanları irdelendiğinde işyerinde ücret sorunun olmadığı, haftalık ve yıllık izinlerin kullanıldığı belirtildiği halde bu yönde hiç değinilmemesi,
  • Davacının hiçbir delil olmadan haklı fesih yaptığına dair imaya yönelik irdeleme yapıldığı,
  • Mübrez deliller itibariyle davacının çalışma süresi itibariyle asgari ücret aldığı , ücrete dair iddia dışında delil sunmadığı halde ayrıca yüksek ücretten de hesaplama yapmış olması,
  • Mübrez deliller itibariyle iş aktinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği halde bu yöndeki delillerin irdelenmediği,
  • İş aktini işçi feshetmiş ise bile bu halde ihbar tazminatı alamayacağı halde bu kapsamda hesaplama yapılmış olması
  • 6 aydan fazla maaş alamayan bir işçinin nasıl çalışmaya devam edeceğine dair hayatın olağan akışına aykırı iddiasını ciddiye alan bir içeriğin yazılması yönlerinden dolayı eksiktir.Bunun dışında AGİ hesaplanmaması ve haftalık izin ücretinin hesaplanmamış olması da isabetlidir.Ancak maaş alacağı ispatlanmadığı halde bu konuda yeniden değerlendirme yapılabilir şekildeki kanaate katılmıyor

Eksik tespitlere dayanması üstte belirttiğimiz nedenlerle rapora  itiraz ediyoruz.Yeterli inceleme yapılmaksızın tanzim edilen bu rapordaki eksikliklerin giderilmesinin bilirkişiden istenmesi gerekmektedir.Bu nedenle de delillere ve dosya münderacatına  uygun olacak, dava konusu üzerindeki tüm hususların anlaşılabileceği, delillerin ortaya konulacağı ayrıntılı bir rapor tanzimini  isteme zorunda kalınmıştır.Bunu için de açılayıcı rapor alınmasına, neticede davanın reddine karar verilmesini vekil olarak saygıyla dilerim.    Tarih

                                                               Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden

                                                                           Davalı Vekili

                                                                            Av 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.