İş mahkemesi bedel artırım dilekçesi

ADANA … İŞ MAHKEMESİ’NE;

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

VEKİLİ:                                 

ARTTIRILAN DEĞER  :  29.182,23 TL

KONU: Dava  dilekçesinde    talep    edilen    alacakların   bilirkişi    raporu doğrultusunda, dava değerinin 29.182,23  TL daha arttırılarak, toplam 29.482,23 TL nin hükmen tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz adına mahkemenizde xxxxxx. sayılı dosya ile belirsiz alacak ve tespit davası açmıştık. Dava dilekçesi ile 100 TL olarak belirtmiş olduğumuz Kıdem Tazminatını bilirkişi raporu doğrultusunda 4.753,40 TL olarak arttırıyoruz. Talebimiz doğrultusunda  4.853,40 TL’ nin  tahakkuk tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

2-) Dava dilekçesi ile 50 TL olarak belirtmiş olduğumuz Fazla Çalışma Ücretini  bilirkişi raporu doğrultusunda 22.943,30 TL olarak arttırıyoruz. Talebimiz doğrultusunda 22.993,30  TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

3-) Dava dilekçesi ile 50 TL olarak belirtmiş olduğumuz Yıllık İzin Ücretini  bilirkişi raporu doğrultusunda 968,80 TL olarak arttırıyoruz. Talebimiz doğrultusunda  1.018,80  TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

4-) Dava dilekçesi ile 50 TL olarak belirtmiş olduğumuz UBGT Ücreti alacağını bilirkişi raporu doğrultusunda 516,73 TL olarak arttırıyoruz. Talebimiz doğrultusunda 566,73 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında;  dava değerinin artırılması talebimizin kabulüne ve dava değerini arttırdığımız 29.182,23 TL nin  ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu  toplam 29.482,23 TL’nin tahakkuk tarihinden itibaren kıdem tazminatı açısından en yüksek reeskont faizi, diğer alacak kalemleri için ise yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.01.03.2018

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Kasım 2020 12:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.