İş Kazasını Sonradan SGK’ya İhbar

Ara 8, 2019 | İş Kazası

X GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(X SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE) 

                                                                    

Bildirimde   Bulunan :

Adresi                         :

İşveren                       :

Adres                         :

KONU                 :  Tarafım ile işveren X aramızda iş sözleşmesi kapsamında çalışmakta iken X tarihinde, geçirmiş olduğum kazanın, zararının tazmini için iş kazası olduğunun tespit edilmesi, maluliyet oranının belirlenmesi ve tarafıma gelir bağlanma koşulları oluşmuşsa gelir bağlanması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  • Tarafım ile X ile aramızdaki iş sözleşmesi kapsamında, şirkette çalışmakta iken X tarihinde, şirketin plastik parçalama makinesinde çalışırken makinede sıkışan malzemeleri her zamanki gibi rutin bir şekilde kurtarıyordum. Benim işim buydu.Ben burada bunun için çalışıyordum. Ancak makinenin bıçak kısmında hiçbir koruma muhafaza demiri bulunmuyordu. Normal şartlarda muhafaza demiri olması gerekiyor. Nitekim korktuğum başıma geldi ve sıkışan malzemeleri kurtarmaya çalışırken malzemeler elime dolandı ve elimde gerekli kalın eldiven kullandığım halde makine bıçakları elime temas etti. Elimi çekmeye çalışsamda sol elim acı içinde yaralandı. Uludağ Üniversitesi acile geldik. Beni direkt amaliyata aldılar. Dört buçuk saat amaliyatım sürdü. Elime 40 tane içerden kasları ve tendonları tedavi için 20 tanede dışardan dikiş attılar.Elimde dikiş atılmayacak yerlerde olduğu için bukarda açık yara vardır. Makinede muhafaza demiri ve işverence alınması gereken güvenlik önlemleri alınmadığından dolayı, uzun bir tedavi süreci geçirdim. Kaza tarihinden beri çalışamamaktayım. İşverende çalıştığım kadar ki normal işçi alacağımı dahi vermemektedir. Sağlık giderlerimi karşılayamıyorum. Evim kira ve faturaları dahi ödeyemiyorum. İşverene bu durumu bildirdim. Ama ilgilenmiyor. Ağustos ayı maaşımı da yatırmamaktadır. Şuan ilgili sağlık kurumundan raporluyum. Elimdeki dikişlerden dolayı işe gidememekte evime gelir getirememekteyim.
  • Kaza sonrasında ciddi hareket kısıtlanmasına maruz kaldığımdan eşimin ve çocuklarımın yardımıyla hayatını idame ettirmekteyim. Büyük ağrı ve acılar çekmekteyim. Çevremde kalıcı dikiş izleri bana insanların korkarak bakması,toplum içerinden dışlanmam, maddi kayıpların yanında ciddi manevi zararlara da uğratmıştır.
  • İşveren sorumlu ve yetkilileri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanak olarak çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde alması gereken tedbirleri yükümlülüklere aykırı olarak almamıştır. Mevzuata göre işveren; işyerinde işçilerin sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak için bütün tedbirleri almak, alınan ve alınacak tedbirlerin denetimlerini yapmak, işçilerin yapacağı işlerle ilgili mesleki riskleri belirleyerek gerekli uyarıları yapmak, yapılacak işle ilgili eğitimler vererek işin talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak zorundadır. Böyle olmasına rağmen işveren şirket işçilere karşı olan bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş, gerekli çalışma alanını, güvenliğini temin etmemiş ve iş güvenliğinin tam olarak tesis edildiği bir çalışma ortamı sağlamamıştır. İşveren, kazazede müvekkil için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli herhangi bir doküman sağlamamıştır. Çalışma alanında gerekli önleyici tedbirler alınmamış ve kazanın olduğu bölümlerde tehlikeyi belirleyen herhangi bir risk analizi de yapılmamıştır. İşin yapıldığı alanda çalışacak kişilerin görev tanımları, ilgili çalışma talimatları ve bana veya diğer işçilere verilmemiştir. İş bu hususlar Müdürlüğü’nüzce yaptırılacak tahkikat ve incelemelerle tespit edilebilecektir.
  • Yaşanılan bu iş kazasına ilişkin olarak işveren  sorumlu ve yetkililerince müvekkil gibi diğer işçilerin hayatları da tehlikeye atılmış ve üzerlerine düşen;

-Acil durum planı, acil durum ekipleri oluşturma

-Acil durum talimatları hazırlama

-Kazanın oluştuğu bölümler hakkında risk değerlendirme analizleri yapma

-Çalışan temsilci ve destek elemanları atama

-İşçilere kişisel koruyucu donanım sağlama

– Müvekkil ile iş güvenliği talimat ve taahhütnameleri düzenleme

-İş güvenliği eğitimleri verme

-İş başı eğitimi verme

Kazayı kolluk birimlerine zamanında bildirme gibi yükümlülükleri ve kanundan, ortak tecrübelerden doğan yükümlülüklerinin hiç biri yerine getirilmemiştir. Başvuru konusu iş kazasının oluşmaması için hiçbir önlem alınmamış, gerekli talimatlar verilmemiş, gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir. Bu yönüyle X sorumlu ve yetkilileri benim ağır şekilde yaralanmama sebep olan iş kazasının meydana gelmesinde tam ve %100 kusurludur.

5- X Üniversitesi Hastanesi’nce düzenlenen iş kazası neticesi yapılan müdahalelere ilişkin bilgilerin, işveren tarafından iş kazası değilde sanki alakasız bir adreste bahçede çalışırken olmuş gibi kayıtlara geçirilmek istenmiştir. Ben yarı baygın haldeyken bana buna benzer bir evrak imzalatılmış. Ben kendime gelince farkettim. İlgili kurumlara başvurarak bu durumun iş kazası olduğunu kayıtlara geçirttim.(Ekte Mevcuttur.) Ben dört buçuk saat ameliyat geçirdim, ameliyat anında ve sonrasında katlanılması zor acılara maruz kaldım. İş bu hususlar Müdürlüğünüzce yaptırılacak tahkikat ve incelemelerle tespit edilebilecektir. Ayrıca soruşturma için hastaneye gelen kolluk kuvvetleri işyeri müdürü tarafından  kandırılarak  durumun iş kazası olmadığını bahçede çalışırken oldu diyerek kandırmış. Ben yarı baygın ağrı ve acı içinde iken bir evrak imzalatılmış. Kolluk kuvvetleri kandırılmıştır. Ben kendime geldiğimde tekrardan polise başvurdum. İfade verdim.(Ekte Mevcuttur.) İşverenin kötü niyetli olduğu; iş kazası sonrası, işçilerin iradelerine müdahale edilerek tutulan ve gerekli hiçbir bilginin bulunmadığı iş kazası tutanağından ve sorumluluktan kurtulmak maksatlı olayın üzerini kapatmaya yönelik eylem ve ihmallerinden de açıkça görülmektedir.

6-Ben, geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle hem madden hem manen aşırı derecede zarar gördüm ve halen görmekteyim. Ağrılarla yaşamını elem ve ızdırap çekerek sürdürmektedir.

Netice olarak iş yerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak tarafımın ağır bedensel zararına sebep olan iş kazasının oluşmasına sebebiyet veren, kaza sonrası da mevzuata göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gidilebilmesi, iş kazasına ilişkin tahkikatın yapılması ve bana gelir bağlanması koşulları oluşmuşsa kendisine iş göremezlik durumuma göre hak ettiğim gelirin bağlanması ve zararın tazmin edilmesi için gerekli tespitlerin yapılabilmesi maksadıyla kurumunuza başvurma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle Müdürlüğünüzce resen belirlenebilir diğer durumlar dahilinde, X sorumlu ve yetkilileri iş akdi kapsamında yaptığı iş esnasında geçirmiş olduğum kazanın iş kazası olduğunun tespit edilmesi, ilgili tahkikat ve incelemelerin yapılması, müvekkile geçici ve/veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,  ve sonucun tarafımıza ivedilikle bildirilmesini saygıyla  arz ve talep ederim. tarih

Bildirimde Bulunan
Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

                                                                                                             

EKLER:

  • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
  • Geçirdiğim iş kazası ve tedavi Sürecine ilişkin bir takım belgeler
  • Polis ifade tutanağı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.