İş Kazasını SGK’ya İhbar Dilekçesi

May 13, 2020 | İş Kazası

İş Kazasını SGK’ya İhbar Dilekçesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

…. Sigorta sicil numaralı müvekkil …….; ………… nezdinde çalıştığı  sırada iki kez iş kazası geçirmiş, müvekkilin ayağında meydana gelen cismani zarar sonucu ayağına platin takılmış ancak her iki kaza da işveren tarafından Sayın Kurumunuza bildirilememiş ve müvekkile baskı altında iş kazası geçirmediğine ilişin evrak imzalatılmıştır.

İlk iş kazası ………. tarihinde gerçekleşmiş ve müvekkil; Ankara Üniversitesi’nde işverenin talimatı doğrultusunda montaj yaparken yaklaşık 10-20 metre arası yükseklikten düşmüş ve iş kazası geçirmiştir. Kaza yerinde müvekkilin iş yaptığı merdivende korkuluk bulunmamakta olup; müvekkile emniyet kemeri de dahil olmak üzere herhangi bir koruyucu ekipman verilmemiş ve iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hiçbir önlem alınmamış; bu eksiklikler nedeniyle müvekkil çalıştığı sırada kaza geçirmiş ve müvekkilin ayağı ağır yaralanmıştır. Kaza sonrası müvekkil önce ambulans ile Gazi Hastanesi’ne sevk edilmiş ve bu hastanede girişi ‘’İŞ KAZASI’’ olarak yapılmış; müvekkilin ayağı alçıya alınmıştır. Ancak olaydan 3 gün sonra Gazi Hastanesi müvekkili arayarak ayağına platin takılmasını gerektiğini ancak hastane nezdinde platin olmadığından başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş; bunun üzerine İşveren’in yönlendirmesi ve baskısı ile müvekkil Atatürk Hastanesi’ne gitmiştir. Atatürk Hastanesi’nde yaklaşık 18 gün yatan müvekkilin ayağına platin takılmış ve müvekkil taburcu edilmiş ancak müvekkil daha sonra Atatürk Hastanesi’nde İşveren tarafından durumunun ‘’iş kazası olarak değil’’, ‘’yatış’’ olarak gösterildiğini öğrenmiştir. Bunun yanında işveren, müvekkile baskı ile iş kazası geçirmediğine ilişkin bir kağıt imzalatmış olup; bu yazı ve ikinci hastane kaydına rağmen somut olayda müvekkilin iş kazası geçirdiği açıktır.

Müvekkil; rapor bitimi sonrası işveren nezdinde tekrar çalışmaya başlamıştır. Ancak;……. Tarihinde işverenin Antalya Kültür Merkezi işinde çalışırken iskeledeki çalışması esnasında ayağının altındaki kalasın kayması sonucu tekrardan iş kazası geçirmiş ve  müvekkilin ayağındaki platin oynamıştır. Antalya Medical Park Hastanesi’ne kaldırılan müvekkilin ayağı alçıya alınmış; İşveren yine baskı ile müvekkili Ankara’ya getirterek Atatürk Hastanesi’nde girişini İŞ KAZASI OLARAK DEĞİL ‘’YATIŞ OLARAK GÖSTERMİŞ’’  ve müvekkilden baskı ile olayın iş kazası olmadığına ilişkin yazı almıştır.[/ihc-hide-content]

Müvekkil her iki durumda da paraya ihtiyacı olması ve ayağının durumu nedeniyle, İşveren’in işten çıkarmayı tehdit etmesi ve psikolojik baskıları sonucu İşveren’in yönlendirmesi ile Atatürk hastanesi’ne gitmek ve iş kazası geçirmediğine ilişkin bir kağıt imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak yukarıda açıklandığı ve Sayın Kurumunuzca yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağı üzere; müvekkil kuşkuya yer bırakmaz bir şekilde her iki durumda da İŞ KAZASI GEÇİRMİŞ ve bu durum işverenlikçe Kurum’a bildirilmemiştir.

Bildirilen iş kazalarının müdürlüğünüz müfettişliğince öncelikle tahkiki ve tespiti ile hastane-heyete sevki ve toplanacak evrakla birlikte sigortalının maluliyetinin tespiti hususu, 5510 Sayılı yasanın 97. maddesinde öngörülen talep şartı yerine geçmek üzere arz ve talep olunur.

                                                                                               Sigortalı Vekili

 

NOT: İşlemlerde kolaylık bakımından Bundan böyle yazışmanın sigortalı (müvekkil) ile Aşağıda belirtilen adres aracılığı ile yapılması İstirham olunur.

Sigortalı Adresi:

Tel: 

İŞVEREN ADRESİ:

OLAYI BİLEN ŞAHİT AD VE ADRESİ:

EKİ:

  1. Vekaletname örneği
  2. Hastane Evrakları

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Adana Sosyal Güvenlik Merkezi

TALEPTE BULUNAN

SİGORTALI-İŞÇİ         :

VEKİLİ                           :

İŞVEREN                      :

D.KONUSU                   : Müvekkilimiz tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle hakkında maluliyet raporu alınması ve  rapor sonucuna göre sürekli iş göremezlik geliri ve  maluliyet aylığı  bağlanması  talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR            :

1-) Müvekkilimiz x bünyesinde çalışmakta iken 18/06/2019 günü pastane bölümünde bulunan fırının patlaması sonucu geçirdiği iş kazası neticesinde ağır olarak yaralanmış, kafa, burun ve yüz kemikleri kırılmış, koku alma yetisini kaybetmiştir. Bu kapsamda müvekkilimizin sağlık kuruluşuna sevki ile sürekli iş göremezlik derecesinin tespit edilmesi ve derecesine göre aylık bağlanması gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP   : Yukarıda arz ve izah edilen hususlara binaen;

1-) Müvekkilimizin gerekli hastane sevk ve işlemlerinin yapılarak geçirmiş olduğu iş kazasından dolayı sürekli iş göremezlik derecesinin tespitini,

2-) Tespit edilen dereceye göre sürekli iş göremezlik geliri ve maluliyet aylığı bağlanmasını,

3-) Yapılacak işlemlerle ilgili olarak tarafımıza yazılı şekilde bilgi verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

                                                                          Talepte Bulunan Sigortalı Vekili

EKLER                        :

 

  1. Tahsis Talep Ve Sağlık Kuruluşuna Sevk Formu (Ek-1)
  2. Adli Evraklar (EK-2)
  3. Hastane Epikrizleri (EK-3)
  4. Vekaletname (EK-4)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.