İş Kazasında Yetkili Mahkeme

İş Kazasında Yetkili Mahkeme 


Yetki, hangi yerdeki görevli ilk derece mahkemesinin davaya bakacağı ile ilgili bir meseledir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 5’e göre; “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.

İş mahkemesine açılan dava, dava tarihinde davalının ikametgahının yargı çevresindeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Ayrıca işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi de açılan iş davalarına bakma yetkisine sahiptir.

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.