İş Kazasında İşçinin Ağır Kusuru

Ağu 16, 2019 | İş Kazası

İş Kazasında İşçinin Ağır Kusurlu Bulunması


İşçi kendi davranışı sonucunda iş kazasına uğradıysa ve kendi davranışı kazanın iş ile olan uygun illiyet bağını ortadan kaldırıyorsa işverenin sorumluluğuna gidilemez.

Sözü edilen sonucun doğabilmesi, işçinin eyleminin iş ile kaza arasındaki uygun illiyet bağını ikinci plana itebilecek yoğunluğa ulaşmasına bağlıdır.

Örneğin  işçinin işyerinde intihar etmesi halinde olay işyerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında iş kazası sayılsa bile, işle olan uygun illiyet bağı işçinin kastı ile kesilmiş olduğundan bireysel iş hukuku anlamında iş kazası sayılamaz.

Uygun illiyet bağının kesilmesi için kusur derecesinin kasıt düzeyine ulaşması zorunlu değildir. Yargıtay’ın da belirtmiş olduğu gibi mağdurun ağır ihmali de illiyet bağını kesebilir.

Yoğunlukları uygun illiyet bağını kesebilecek düzeyde bulunmayan kusur dereceleri ise yalnız işverence ödenecek maddi tazminattan indirim nedeni olabilir.

Mücbir sebepte olduğu gibi, zarar görenin kusurunda da zarar verenin gerçekleştirdiği ilk olay, niteliği itibariyle zararlı sonucu doğurmaya elverişli olmalıdır. Ancak, zarar görene yükletilebilecek kusurlu bir davranış bu ilk olayı ikinci plana atmış ve zararlı sonucu tek başına doğurmuş olmalıdır.

Başka bir deyişle, zarar gören işçinin kusurlu davranışı, yoğunluğu itibariyle zararlı sonucun uygun sebebi haline gelmiş ve zarar verenin sorumlu olduğu olayı geri plana itmiş olmalıdır.

Zarar gören işçi, olayın meydana gelmesinde tam kusurlu ise zarar veren olayla zarar arasında illiyet bağı kesilir. Bu durumda, işverenin sorumluluğuna gidilemez.

Örneğin, sigortalının iş yerinde intihar etmesi 5510 sayılı yasa yönünden iş kazasıdır. Ancak, iş ile kaza arasındaki illiyet bağı sigortalının kastı ile kesilmiş olduğundan bireysel iş hukuku yönünden iş kazası sayılamaz ve dolayısıyla işveren sorumlu tutulamaz.

27.03.1957 gün ve 1/3 sayılı İBK kararında vurgulandığı üzere, kusursuz sorumluluk türü olan adam çalıştıranın sorumluluğu için, kendisinin veya çalıştırdığı adamın kusuru koşul değildir. Buradaki sorumluluk, özen
ve gözetim ödevinin objektif olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanan kusura dayanmayan bir sorumluluktur.

Kazanın, işverenin işi görülürken  42 İş Kazası ve Meslek Hastalığında Temel Kavramlar gerçekleşmiş olması sorumluluk için yeterli olmayıp, eylemle zarar arasında uygun illiyet bağının işçinin ya da 3. kişinin tam kusuru ile kesilmemiş olması zorunludur. O halde, işverenin işi ile zararlı sonuç arasındaki uygun illiyetin kesilmesi veya uygun olmaması halinde, işverenin tazminat sorumluluğundan söz edilemez.

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş Kazasında İşçinin Ağır Kusuru

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.