İş Kazası SGK Müzekkeresine Cevap Dilekçesi

İş Kazası SGK Müzekkeresine Cevap Dilekçesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

X SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

X SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE

CEVAP VEREN :

VEKİLİ             :

KONU             : X sayı ve X tarihli yazıya cevaplarımızdır.

Kurumunuzca, yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıda müvekkil şirketten, X TC kimlik numaralı personel X hakkında iş kazası yönünden işlem yapılacağından, personele ait sağlık raporları ve ilgili diğer bilgi ve belgeler istenmiştir.

  1. X tarihli yazınızın birinci ve ikinci maddelerine cevaben; İlgili personel X işlerinde çalışmıştır. X tarihinde, çamaşır makinesinin altını temizlerken, makineyi kaldırmış ve X altında kalmıştır. Personel, acilen X hastanesine gitmiş ve elinde bir sorun olmadığı söylenerek yalnızca iğne yapılmıştır. Sonrasında personel, işine devam etmiş; ancak ağrılarının artması sonucu tedavi görmek zorunda kalmıştır.
  2. Yazınızın üçüncü maddesine cevaben; Personelin işe başlarken X aldığı çalışmasına engel halinin olmadığını gösteren sağlık raporu da dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
  3. Yazınızın dördüncü maddesine cevaben; Personelin kadın olması nedeniyle askerlik ile ilgili sağlık raporu ve terhis belgesi de mevcuttur değildir.
  4. Yazınızın beşinci maddesine cevaben; Personelin yaptığı işler; çalışma düzeninin sağlanması, X vb. işlerdir. Yapılacak işlerin ayrıntılı listesi işbu dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
  5. Yazınızın altıncı maddesine cevaben; Personel ve işveren tarafından olay gerçekleştikten sonra karakola veya savcılığa herhangi bir başvuru olmamıştır. Olay anına ilişkin tanık ifadeleri de bulunmamaktadır. Yalnızca işbu yazımız ekinde sunulan *********** tarafından imzalanan ************** tarihli tutanak bulunmaktadır.
  6. Yazınızın yedinci ve sekizinci maddesine cevaben; Personelin yaptığı işler 6331 sayılı kanuna göre tehlikeli iş olmadığından, müvekkil şirkette buna ilişkin bir yeterlilik belgesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla risk analiz raporu da bulunmamaktadır.

İşbu dilekçemiz ekinde kurumunuzca müvekkil şirketten istenen iş göremezlik raporu, personelin yaptığı işleri gösterir liste ve X de alınmış olan çalışmaya engel halinin bulunmadığını gösteren sağlık raporu ve X tarihli tutanak sunulmuştur.

Gereğinin yapılması için kurumunuza saygı ile arz ederiz. tarih

Cevap Veren Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.