Bir Sayfa Seçin

İş Kazası İbraname Örneği

İBRA VE FERAGATNAME PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR                                                       :

  • DAVALI /BORÇLU :

         VEKİLİ                                                      : Av.

  • DAVACI / ALACAKLI                              :

PROTOKOL ŞARTLARI                                      :

İşbu protokol ile XXXXXXXXXXXX İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. adına Av. XXXXXXXXXXXX  ve müteveffa’nın annesi …………., Baba…………… ve eşi …………………. Taraflar aşağıdaki koşullarla anlaşmaya varmışlardır.

Müvekkil ERYA XXXXXXXXXXX İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ‘nin yetkilisi ……………………. inşaat ve yapı işleriyle uğraşmaktadır. Müvekkil ‘………………………………………./İSTANBUL’’ adresinde bulunan inşaatının ince işlerinin yapımı işini ………………. tarihli sözleşme ile …………………………………. (TAŞERON) ‘a firmasına vermiştir. Söz konusu Taşeron firma ………………………………. sözleşme kapsamındaki işi gerçekleştirdiği dönemde sigortalı çalışanlarından …………………… 0X.0X.2017 tarihinde inşaattan düşüp vefat etmiştir.

Gerçekleşen bu elim olay neticesinde XXXXXXXX SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ‘nin yetkilisi ………………….. olayın meydana geldiği ilk günden bu güne kadar vefat eden …………………. yakınlarının maddi ve manevi olarak yanında olmuş elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Tedavi sürecinin devam ettiği dönemde hastanede beklemiş, durum ile ilgili bilgi almaya çalışmış vefat etmesi üzerine üzüntülerini müteveffanın yakınlarına bildirmiştir.  Müteveffa …………………………………. ailesinin ………………’dan geliş gidişleri için elinden geleni yapmıştır.

Somut durumda kaza neticesinde müteveffanın eşi ……………….., annesi Ha…………….ve baba ………………..’nin müvekkil şirketten maddi ve manevi olarak tazminat hakları hasıl olup,  bu maddi ve manevi tazminat hakları hususunda aşağıda belirtilen şekil, miktar ve zamanda ödenmek üzere mutabık kalınmıştır:

ANLAŞILAN TUTAR

  • 00.2019 tarihinde 10.000 tl nakit Türk Lirası
  • 00.2019 tarihinde 9.400 tl çek
  • 00.2019 tarihinde 20.000 tl çek
  • ZPT bankasına ait ……………. Seri nolu 00.00.2019 keşide tarihli keşide yeri ………. olan 4.800tl çek
  • ZPT banka ait ……………..Seri nolu 00.00.2019 keşide tarihli keşide yeri ……….olan 4.800tl çek
  • xyz Banka ait 8………….. seri nolu 00.00.2019 keşide tarihli keşide yeri ………… olan 11.000,00 tl çek

 

 Her iki tarafta yukarıda ödeme planı yapılan 0000000000000 tl bakiyenin mütevaffa ………………….. eşi ……………………., Anne ……………… ve Baba……………….  ödenmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Mutabık kalınan bakiyenin Müvekkil şirket tarafından karşı tarafa ödenmesi halinde müteveffa …………………………’nin eşi ……………………..,  Anne ………………… ve Baba ……….  maddi ve manevi tazminat taleplerinden vazgeçecekler ve olay nedeniyle müvekkil şirket ve yetkilisinden başkaca maddi ve manevi olarak hiçbir taleplerinin olmayacağını kabul ve taahhüt ederler. 

Kaza sebebiyle …………………….. İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ‘nin yetkilisi ………………….’ e açılan ……………………… Asliye Ceza Mahkemesinin ……………… Esas dosyası aracılığıyla Taksirle ölüme sebebiyet vermekten dava açılmış olup, iş bu protokol imzalandığında dosyada müşteki olarak yer alan anne ……………….., eş ……………… ve baba …………… şikayetlerinden vazgeçeceklerdir. Sözleşmenin imzalandığı gün anne ……………………, eş  ………………………..NE ve baba …………..  avukatları aracılığıyla ……………………… Asliye Ceza Mahkemesinin …………………. Esas dosyasından şikayetten vazgeçme dilekçesi vekilleri tarafından gönderilecektir.

Ödemenin yapılması ile birlikte müteveffanın annesi ……………., eşi ……………… ve baba…………………. Olaya konu talep nedeniyle XXXXXXXX SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.’yi gayrikabili rücu ibra etmiş olup, her ne nam altında olursa olsun başkaca bir alacağı kalmadığını ve HMK 313 vd. maddeleri gereği hüküm doğuracağını beyan etmektedir.

İş bu protokol şartları aynen ve eksiksiz yerine getirilmek koşulu ile iş ve işlemler bittiğinde taraflar için ibra anlamını da taşıyacaktır.

İşbu  PROTOKOL toplam 2 sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup, anlaşılıp 00.00.2019 tarihinde ÜÇ  nüsha olarak taraflarca tanzim ve imza edilmiştir.

 

 

    Xxxxxxxxxxxxxxx  SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.                                                        Mütevveffa Yakınları

                                             VEKİLİ                                                                                      VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

May 17, 2019 | İş Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız