İş Mahkemesi İhbar Dilekçesi

ADANA 1. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:2018/14 E.
DAVALI:
VEKİLİ:
DAVACI:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
VEKİLİ:
DİĞER DAVALILAR:
VEKİLLERİ:
KONUSU:Sayın Mahkemeniz dosyasına ibraz edilen 02.02.2018 tarihli cevap dilekçemizde talep edildiği üzere davanın Alianz Sigorta A.Ş.’ye ihbar edilmesi hk.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemeniz dosyasına konu kazanın meydana geldiği tarihte işyeri Allianz Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen ve kaza tarihinde geçerli olan 11.03.2015 başlangıç tarihli ve 2311-4440-006642089 no’lu işveren sorumluluk poliçesi ve 11.03.2015 başlangıç tarihli 0231-1710-006431653 no’lu kurumsal ferdi kaza sigorta poliçeleri ile sigorta ettirilmiştir.

Sigorta Poliçeleri 02.02.2018 tarihli dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeniz dosyasına ibraz edilerek davanın sigorta şirketine ihbarı talep edilmiş olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Poliçe kapsamındaki kaza nedeniyle dava sonucunda hükmedilecek bedelin ödenmesi Sigorta Şirketinin sorumluluğunda olduğundan ve müvekkil şirketin ödeme yapmak durumunda kalması halinde sigorta şirketine rücu imkanı bulunduğundan HMK’nın 61. Maddesi gereğince davanın ihbarı talebimiz uyarınca işlem yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davanın İhbar Edilmesini Talep Eden

Davalı Vekili

İlgili Kanunlar

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir