Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP: İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından itibaren aralıksız ve kesintisiz yaklaşık 13 yıl firmanızda çalışmış olup ekte onaylı sureti … Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi okumayı sürdür