Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP:

İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından itibaren aralıksız ve kesintisiz yaklaşık 13 yıl firmanızda çalışmış olup ekte onaylı sureti sunulu SGK Başkanlığı, Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Adana Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 2021 tarihli yazısından da görüleceği üzere; müvekkil 1475 sayılı kanunun 14. Maddesi gerekli koşullara sağlayarak prim günü ve kıdemini doldurarak kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır.

2- Yanı sıra belirtmek gerekir ki müvekkilin çalışmış olduğu dönem süresince yıllık ücretli izinleri kullandırılmamış ve kullandırılmayan yıllık ücretli izin ücretleri ödenmediği gibi müvekkilin mesai saatleri de haftalık çalışma saatlerinin üzerindedir.

3- Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilin iş akdinin işbu ihtarname tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4857 Sayılı Kanunun 24/II maddesi gereğince haklı nedenle ve bildirimsiz olarak feshedildiği, haklı nedenle fesihten doğan kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili alacağı, sosyal haklardan kaynaklanan yol, yemek ve AGİ ile yıllık ücretli izin alacağı ve ödenmeyen ücret alacaklarının işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde tarafımıza ait 15 IBAN no’lu hesaba yatırılması aksi takdirde mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yasal yollara başvurulacağı, ayrıca yargılama gideri ve vekalet ücretinin de tarafınıza ait olacağı tarafınıza ihtar olunur. 2021

SAYIN NOTER; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını saygı ile talep ederim. 2021

İHTAR EDEN VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir