Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

TALEP EDEN

                                    

VEKİL             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                                                                      

KONU                        : İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimize havidir.

AÇIKLAMALAR

Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz ……… tarihli Arabuluculuk Son Oturum Tutanağı ve Anlaşma Tutanağı’na istinaden müvekkilimiz …… ile …….. A.Ş. kıdem,ihbar,yıllık izin ücreti, UBGT, fazla mesai ücretleri olmak üzere toplamda 34.400-TL.üzerinde anlaşmışlardır. Bu anlaşmaya göre işveren …….. tarihinden itibaren her ayın ilk günü 5.000-TL son ay 4.000-TL olmak üzere toplam 7 ayda ödenilmesi konusunda ile anlaşmışlardır.

Ancak …………. A.Ş söz konusu ödemenin ilk taksitini 01.09.2018, ikinci taksitini de 01.10.2018’de ödenmesi gerekirken hala ödemeyi yapmamıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ                      : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; 15.03.2018 tarihli arabuluculuk son oturum tutanağına ve anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Talep Eden Vekilİ

Av. ………

 

 

 

EK-1: Vekâletname
EK-2: Arabuluculuk Son Oturum Tutanağı

EK-3: Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı

İcra Edilebilirlik Şerhi Talep Yazısı -2-

(  ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

(  ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ

 TALEP EDEN                                : (T.C.            )

 

ADRES                                             :

KARŞI TARAF                               :

ADRES                                             :

YETKİLİSİ                                      :  (T.C.       )

ADRES                                             :                                  

TALEP KONUSU                           : Taraflar arasında imzalanan arabuluculuk anlaşmasına                                                    ilişkin icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebinden                                                               ibarettir.

AÇIKLAMALAR

X yetkilisi Y ile bir araya gelerek, uyuşmazlık konusu karşı tarafın ödeyeceği ücret alacağı hususunda anlaşmış olup, aramızda iş bu hususu gösteren 06.06.2018 tarihli Arabuluculuk Tutanağı tanzim edilmiştir. Söz konusu Arabuluculuk Anlaşması ile karşı taraf ile aramdaki uyuşmazlık sona ermiştir.

Tüm ısrar ve çabalarıma rağmen karşı taraf anlaşma tutanağında 3 taksit olarak belirlediğimiz ücret alacağını, belirlediğimiz ödeme gününde ödememektedir. Sayın mahkemenizden Arabuluculuk Kanununun 18.maddesi uyarınca karşı taraf ile aramızda düzenlenen 06.06.2018 tarihli Arabuluculuk Tutanağına icra edilebilirlik şerhi konulmasını talep etmekteyim.

NETİCE VE TALEP                    : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, ……………… yetkilisi ile aramızda düzenlenen ücret alacağıma ilişkin uyuşmazlık konusunda anlaştığımızı içerir Arabuluculuk Tutanağına icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 24.07.2018

                                                                                               İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ

                                                                                                              TALEP EDEN

                                                                                                                   

Ek: 06.06.2018 tarihli Arabuluculuk Tutanağı.

İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçe Örneği -3-

 ADANA ( ) NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                   

TALEP EDEN          :                       

VEKİLİ                     : 

KONU                       : İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR    :

Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz X tarihli Arabuluculuk son tutanağı ve anlaşma belgesine istinaden müvekkilimiz ile X, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacakları olmak üzere toplamda X TL üzerinde anlaşmışlardır. İşbu anlaşmaya göre müvekkilimiz ile işveren X TL’sini X tarihinde, X TL’sini X tarihinde ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

Ancak X söz konusu bu ödemenin ilk taktisini X tarihinde ikinci taksitini X tarihinde ödemesi gerekirken X tarihinde sadece 2.500,00 TL ödeme yapmıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ                      : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; X tarihli arabuluculuk son oturum tutanağına ve anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (tarih)

                                    Talep Eden Vekili

Av. 

EKLER                      :

1- Vekaletname

2- Arabuluculuk anlaşma son tutanağı ve anlaşma belgesi

İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi Dilekçesi -4-

X ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEP EDEN          :    

VEKİLİ                      :     

KARŞI TARAF         :       

TALEP KONUSU     :           İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR      :

Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz …………. tarihli Arabuluculuk son tutanağı ve anlaşma belgesine istinaden kıdem tazminatı, fazla mesai, ubgt, hafta tatili alacakları, yıllık izin ücreti, , ücret alacağı, alacakları olmak üzere toplamda 40.000,00 (kırk bin )TL.’nin …………. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 15.10.2019 tarihine kadar ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Ancak ………….. ve San. Tic. Ltd. Şti. belirlenen tarihe kadar ve halen söz konusu ödemeyi yapmamıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md 18, 3. Fıkrası gereğince icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP     :           Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; 26.09.2019 tarihli arabuluculuk son oturum tutanağına ve anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Talep Eden Vekili

Av. 

 

EKLER         :

  • Vekaletname
  • Arabuluculuk son tutanağı
  • Arabuluculuk anlaşma belgesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir