İş Hukuku Müzekkereye Cevap

ADANA [..] İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                                          : [..] E. 

BEYANDA BULUNAN 3.KİŞİ          : [..]

                                              

VEKİLLERİ                                           : Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                                   : Mahkemenizin [..] E. sayılı dosyası üzerinden gönderilen [..] tarihli müzekkereye beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :

Sayın Mahkemenizce tarafımıza gönderilen müzekkerede davacı [..] ile müvekkil şirket arasında Sayın Mahkemenizde görülmekte olan Alacak (İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davası nedeniyle davacının şahsi sicil dosyasının çıkartılarak Mahkemenize gönderilmesi hususu müvekkil şirkete [..] tarihinde tebliğ edilen müzekkere ile bildirilmiştir.

Sayın Mahkemeniz tarafından gönderilen müzekkere gereği davacının iş yeri özlük dosyası dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. ../../2017

                                                                               [..] A.Ş.

                                                                               Vekili

                                                                                              Av. [..]

EK: Davacıya ait iş yeri özlük dosyası

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.