İş Davası Islah Dilekçesi Örneği

Haz 10, 2019 | İş Hukuku

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          :

DAVACI              :

VEKİLİ               :  Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

ISLAH 

MİKTARI –

HARCA ESAS

DEĞER          :

KONU   :30.05.2017 tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımız ve ıslah dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasının 17.04.2017 tarihli 3 no.lu celsesinde dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiş olup işbu ara karar gereği Bilirkişi  tarafından dosyaya sunulan 30.05.2017 tarihli rapora ilişkin beyanlarımızı ve ıslah taleplerimizi sunmaktayız.

Bilirkişi raporunda, müvekkilin işe başlatılmadığı hususunun kesin olduğu, iş sözleşmesinin müvekkilin işe başlatılmadığı tarihte feshedilmiş sayılacağı, müvekkil lehine boşta geçen süre tazminatı ve işe başlatmama tazminatına hükmedilmesi gerektiği belirtilerek müvekkilin brüt 11.897,09TL işe başlatmama tazminatı, 11.192,94TL boşta geçen süre ücretine hak kazandığı tespit edilmiştir.

Müvekkilin işe başlatılma talebine ilişkin ihbarnamesi davalı tarafa 21.03.2016 tarihinde tebliğ olmuştur. Sayın Mahkemede, 04.05.2016 tarihinde fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere dava açılmıştır. Bilirkişi raporu doğrultusunda, 10.897,09TL işe başlatma tazminatı, 10.192,94TL boşta geçen süre ücreti olmak üzere taleplerimizi toplamda 21.090,03TL arttırarak ıslah ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP :              

  

Yukarıda izah ettiğimiz üzere; talebimizi bilirkişi raporu doğrultusunda 10.897,09TL brüt işe başlatma tazminatı, 10.192,94TL brüt boşta geçen süre ücreti olmak üzere toplamda 21.090,03TL arttırarak ıslah ediyor, toplamda 23.090,03TL ‘ye yükseltiyoruz. Bu sebeple, ıslah ettiğimiz kısım için ve her kaleme ayrı ayrı olmak üzere , kanunda belirtilen faizlerle birlikte, yasal faizden az olmamak üzere , davalıdan faizleri ile birlikte tahsiline karar verilmesini, yargılma giderleri ve vevekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederim.

                                                                  Davacı Vekili

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – 0534 910 97 43

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.