Bir Sayfa Seçin

İş Davası Islah Dilekçesi Örneği

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          :

DAVACI              :

VEKİLİ               :  Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

ISLAH 

MİKTARI –

HARCA ESAS

DEĞER          :

KONU   :30.05.2017 tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımız ve ıslah dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasının 17.04.2017 tarihli 3 no.lu celsesinde dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiş olup işbu ara karar gereği Bilirkişi  tarafından dosyaya sunulan 30.05.2017 tarihli rapora ilişkin beyanlarımızı ve ıslah taleplerimizi sunmaktayız.

Bilirkişi raporunda, müvekkilin işe başlatılmadığı hususunun kesin olduğu, iş sözleşmesinin müvekkilin işe başlatılmadığı tarihte feshedilmiş sayılacağı, müvekkil lehine boşta geçen süre tazminatı ve işe başlatmama tazminatına hükmedilmesi gerektiği belirtilerek müvekkilin brüt 11.897,09TL işe başlatmama tazminatı, 11.192,94TL boşta geçen süre ücretine hak kazandığı tespit edilmiştir.

Müvekkilin işe başlatılma talebine ilişkin ihbarnamesi davalı tarafa 21.03.2016 tarihinde tebliğ olmuştur. Sayın Mahkemede, 04.05.2016 tarihinde fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere dava açılmıştır. Bilirkişi raporu doğrultusunda, 10.897,09TL işe başlatma tazminatı, 10.192,94TL boşta geçen süre ücreti olmak üzere taleplerimizi toplamda 21.090,03TL arttırarak ıslah ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP :              

  

Yukarıda izah ettiğimiz üzere; talebimizi bilirkişi raporu doğrultusunda 10.897,09TL brüt işe başlatma tazminatı, 10.192,94TL brüt boşta geçen süre ücreti olmak üzere toplamda 21.090,03TL arttırarak ıslah ediyor, toplamda 23.090,03TL ‘ye yükseltiyoruz. Bu sebeple, ıslah ettiğimiz kısım için ve her kaleme ayrı ayrı olmak üzere , kanunda belirtilen faizlerle birlikte, yasal faizden az olmamak üzere , davalıdan faizleri ile birlikte tahsiline karar verilmesini, yargılma giderleri ve vevekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederim.

                                                                  Davacı Vekili

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – 0534 910 97 43

Haz 10, 2019 | İş Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız