İş Davası Islah Dilekçesi Örneği

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          :

DAVACI              :

VEKİLİ               : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

ISLAH

MİKTARI –

HARCA ESAS

DEĞER :

KONU   :30.05.2017 tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımız ve ıslah dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasının 17.04.2017 tarihli 3 no.lu celsesinde dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiş olup işbu ara karar gereği Bilirkişi  tarafından dosyaya sunulan 30.05.2017 tarihli rapora ilişkin beyanlarımızı ve ıslah taleplerimizi sunmaktayız.

Bilirkişi raporunda, müvekkilin işe başlatılmadığı hususunun kesin olduğu, iş sözleşmesinin müvekkilin işe başlatılmadığı tarihte feshedilmiş sayılacağı, müvekkil lehine boşta geçen süre tazminatı ve işe başlatmama tazminatına hükmedilmesi gerektiği belirtilerek müvekkilin brüt 11.897,09TL işe başlatmama tazminatı, 11.192,94TL boşta geçen süre ücretine hak kazandığı tespit edilmiştir.

Müvekkilin işe başlatılma talebine ilişkin ihbarnamesi davalı tarafa 21.03.2016 tarihinde tebliğ olmuştur. Sayın Mahkemede, 04.05.2016 tarihinde fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere dava açılmıştır. Bilirkişi raporu doğrultusunda, 10.897,09TL işe başlatma tazminatı, 10.192,94TL boşta geçen süre ücreti olmak üzere taleplerimizi toplamda 21.090,03TL arttırarak ıslah ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda izah ettiğimiz üzere; talebimizi bilirkişi raporu doğrultusunda 10.897,09TL brüt işe başlatma tazminatı, 10.192,94TL brüt boşta geçen süre ücreti olmak üzere toplamda 21.090,03TL arttırarak ıslah ediyor, toplamda 23.090,03TL ‘ye yükseltiyoruz. Bu sebeple, ıslah ettiğimiz kısım için ve her kaleme ayrı ayrı olmak üzere , kanunda belirtilen faizlerle birlikte, yasal faizden az olmamak üzere , davalıdan faizleri ile birlikte tahsiline karar verilmesini, yargılma giderleri ve vevekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – 0534 910 97 43

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.