İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesine Cevap Dilekçesi

Eki 19, 2018 | DİLEKÇELER

İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesine Cevap Dilekçesi


                                                                                              

                                             4.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                             ADANA

DOSYA NO                                       :2018/417 E.

DAVAYA CEVAP VEREN

VE DELİL BİLDİREN DAVALI    :

VEKİLİ                                              

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                             :

KONU                                                :Davaya ilişkin cevaplarımızın sunulması ile davanın             

                                                            reddi talebinden ibaret dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                             :

 

                                                                                 Davacı müvekkil şirketten, iş akdinin haksız olarak feshedildiğinden bahisle ihbar tazminatı , fazla mesai çalışması , hafta tatili çalışması ve resmi tatil günü çalışması yapıldığı iddiası ile alacak talebinde bulunulmuştur. Dava haksız olup reddine karar verilmesini talep ediyoruz.  Şöyle ki;

                                                                                  Davacı işçi,müvekkilim şirkette 19.01.2012 -31.10.2012 tarihleri arası depo görevlisi olarak çalışmıştır.Davacı işçinin mesai saatleri, hafta içi  sabah 8.00 akşam 17.00 ile hafta sonu cumartesi günü sabah 8.00 öğlen 13.00 arasıdır.

                                                                                  Davacı işçi işe başladığı tarihten itibaren uyumsuz davranışları ve görevini gereği gibi yerine getirememesi sebepleri ile defalarca şifahi olarak uyarılmış ancak çalışma arkadaşları arasında uyumsuz davranışlar sergilemeye devam etmiştir. Belirttiğimiz hususlar şirket yetkilileri tarafından tutanak haline getirilmiş ve davacı işçi yazılı olarak uyarılmıştır.(Bahse konu,10.10.2012 tarihli tutanak dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)Ancak davacı işçi  bu tutum ve davranışlarına devam etmiş bu sebeplerle  işçinin iş akdi çalışma koşullarına uyum sağlayamaması, görevini gereği gibi yerine getirememesi  ve çalışma arkadaşları arasında uyumsuzluk yaratması sebebiyle müvekkil şirket tarafından 4857 sayılı iş yasasının ilgili hükümleri doğrultusunda fesih edilmiştir.

                                                                                  Davacı işçi dava dilekçesinde ihbar tazminatı talep etmiştir.Ancak müvekkil şirket tarafından davacı işçiye ihbar tazminatı ödenmiştir.Dilekçemiz ekinde davacı işçinin ıslak imzası olan ibranamesi sayın hakimliğinize sunulmuştur.Bu sebeplerle davacının ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekmektedir.

                                                                                  Davacı işçi dava dilekçesinde fazla mesai ücreti hafta tatili ücreti ve resmi tatil çalışma günü ücreti  talep etmiştir. Davacı işçinin dava dilekçesinde belirtmiş olduğu beyanların gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır.Davacı işçi müvekkil şirkette çalıştığı dönemde sadece depo görevlisi olarak çalışmış müvekkil şirket deposuna giriş ve çıkışı yapılan malların sayımı ve muhafazası ile ilgilenmiştir.Davacının dava dilekçesinde belirttiği malların taşıma ve nakliye işleri hamallar ve nakliye sorumluları tarafından  yapılmaktadır.

                                                                                  Sayın hakimliğinizin de takdir edeceği üzere, gerek bir işçinin dava dilekçesinde belirtildiği gibi çalışması gerekse  gıda toptancılığı yapılan bir şirkette depo görevlisinin depoyu bırakıp nakliye işinde çalışması deponun sahipsiz bırakılması,iş gereği sürekli deponun kullanıldığı mesai saatlerinde deponun kilitli kalarak sorumlusuna hamallık yaptırılması, nakliye için muhtelif müşterilere gönderilmesi, işletmenin işleyişini aksatacak şekilde görevlendirilmesi işletmenin işleyişine aykırıdır.

                                                                                  Davacı işçi bu beyanları ile sayın hakimliğinizi yanıltmaya çalışarak haksız kazanç sağlamak gayesi gütmektedir.                                     

                                                                                  Davacı işçinin müvekkil şirkette ki görevi; sabah 8.00 de depoyu açarak depoya nakledilen malların sayımlarını yapmak ,nakledilecek malların özenli bir şekilde yüklenmesine refakat etmek ve müvekkil şirketin gıda toptancısı olması sebebi ile depoda ki malların koşullara uygun bir şekilde muhafazasını sağlamaktır.Davacı işçinin mesaisi akşam 17.00 de bitmektedir.İzah edilen hususlar gerek davacı işçinin dava dilekçemizde sunduğumuz imzalı bordroları gerekse tanık anlatımlarımız ile ispatlanacaktır.

                                                                                  Davacı işçi müvekkil şirkette fazla mesai yapmamış,hafta  tatillerini kullanmıştır.Resmi tatil günlerinde ve  dini bayramlarda çalışması olmamış şayet bir çalışma yaptırılmış ise bordrosuna yansıtılmıştır.Davacı işçiye ait bordrolar sayın hakimliğinize dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

                                                                      

                                                                                  Ayrıca davacı işçinin aylık ücreti ile ilgili beyanlarıda gerçeği yansıtmamaktadır.Sayın hakimliğinize tarafımızdan sunulan bordrolar ve davacı işçiye ait banka hesap numarasında ki kayıtların celbi ile de haklılığımız ispatlanacaktır.

                                                          

                                                           İzah edilen nedenlerle haksız ve kanuna aykırı açılan davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLERİMİZ                              :

1.SGk kayıtları,

2.İşyeri kayıtları,

3.10.10.2012 tarihli tutanak

4.31.10.2012 tarihli İBRANAME

5.Davacı işçinin son altı aylık imzalı bordro suretleri

6.Davacı işçinin maaş hesaplarının sureti

7.TANIKLAR

            …………..

8.Yemin

9.Her Turlu Delail

SONUÇ                                  :Yukarıda izah edildiği üzere davanın reddi ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davacıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.09.07.2018

                                                                                                                      Av…..

            Daha önce tanık beyanlarına ilişkin verdiğimiz beyan dilekçesinde de belirttiğimiz üzere davacı taraf 2005-2006 yıllarında yaşanılan bazı olayları iş akdinin haksız feshedildiği iddialarına mesnet etmeye çalışmışlar bu yönde tanık dinletmişlerdir.  Tanıkların birçoğu da davacının çalışma koşullarını gören insanlar olmayıp davacının kendi anlatımlarına göre beyanda bulunan insanlardır. Dolayısıyla tarafsız olamayacakları ortadadır. 2005/2006 yıllarında yaşanılan olayların 2007 yılında feshe konu olması düşünülemeyeceği gibi İş Kanunu hükümlerine göre de yasal olarak olanaksızdır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.