İrtifak hakkının kısıtlanarak davacı eşin rızası ile davacı eşin tasarruf etmesine karar verilemez- Yargıtay Kararı

İrtifak hakkının kısıtlanarak davacı eşin rızası ile davacı eşin tasarruf etmesine karar verilemez

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.(TMK. md. 199)

Mahkemece Düzce merkez ilçe 185 ada 28 parselde kayıtlı 1 ve 2 nolu dükkanlar ile 5 nolu dairenin Türk Medeni Kanununun 199/1. maddesi uyarınca irtifak hakkının kısıtlanarak davacı eşin rızası ile davacı eşin tasarruf etmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de;

Bu yanlışlığıngiderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli karann hüküm fıkrasının ikinci bendindeki “Türk Medeni Kanununun 199/1. maddesi uyarınca irtifak hakkının kısıtlanarak davacı eşin rızası ile davacı eşin tasarruf etmesine” sözcüklerinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına yerine “Türk Medeni Kanununun 199/1. maddesi uyarınca belirlenen davalının malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak davacının rızasıyla yapılmasına” sözcüklerinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına,(Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/19776, K. 2011/9616.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 29 Nisan 2020 14:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.