İpotekli Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı

İpotekli Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı

Rehinli malın satılarak, bedelinden alacaklının alacağının ödenmesi amacıyla başvurulan yola, rehnin pa­raya çevrilmesi( ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı) yolu denilir.

Alacağın rehne bağlı olduğu durumlarda, öncelikle ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı ile takip yapılması zorunludur. Bu durumda ala­caklı borçluya karşı ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı yoluna başvurmadan doğrudan haciz veya iflas yolu ile takip yapamaz.

Ancak, rehinle temin edilmiş alacak için müteselsil kefil varsa, bu kural müteselsil kefil hakkında uygulanmaz.

 • Rehinle temin edilmiş alacak aynı zamanda kambiyo senedine de bağlı olması halinde, önce ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı ile ta­kip yapma zorunluluğu ortadan kalkar. Yani alacaklı bunlardan dilediği yola başvurabilir
 • İpotekle temin edilmiş faiz ve yıllık taksit alacakları için önce ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı yapmadan haciz veya iflas yoluyla ta­kip yapılabilir
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş ala­caklar için de önce ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışına başvurma zorunluluğu uygulanmaz
 • İpotekli taşınmazın icra yolu ile satışı yoluyla yapılan takipte, sadece rehin hakkına itiraz edilirse, alacaklı bu yolu bırakıp, takibin haciz yoluyla devam etmesini isteyebilir. Bu durumda da mal beyanında bulunması için borçluya 7 gün süre verilir.

İpotekli taşınmazın icra yolu ile satışı yolu duruma göre hem bir ilamlı hem de bir ilamsız icra yolu olarak işlerlik kazanabilir.

Diğer takip çeşitlerinden farklı olarak ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışta haciz aşaması bulunmaz. Esasen rehin varken hacze ge­rek olmaz.

Ancak ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı ile takip yapabilmek için alacağın mutlaka rehin hakkına bağlı olması gerekir.

İcra hukukunda rehin geniş anlamda kullanılır. Maddi hukuka göre rehin sayılmayan bazı haklar icra huku­ku bakımından rehin gibi işlem görür.

Rehin sayılan ve sayılmayan haklar şu şekildedir:

Rehin Sayılan Haklar

 • İpotek
 • İpotekli borç senedi
 • İrat senedi
 • Gemi ipoteği
 • Taşınmaz yükü
 • Eklenti üzerindeki rehinler
 • Teslime bağlı taşınır rehinleri Ticari işletme rehni
 • Hapis hakkı
 • Alacak ve diğer haklar üzerindeki rehinler
 • Eski hukuk hükümlerine göre kurulmuş taşınmaz rehinleri

Rehin Sayılmayan Haklar

 • İrtifak hakları
 • İntifa hakkı
 • Üst hakkı
 • Kaynak hakkı
 • Geçit hakkı
 • Mecra hakkı
 • İştira – Vefa ve Şuf’a hakkı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Mrhb bir akacak için arsa tapusunu ipotek koyacağım acaba bunlar ödeme yapmadığı zaman ne kadar zamanda nasıl satışa cıkara bilirim

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.