İpotekli Taşınmaz Bilgisi Talebi Müzekkere Örneği

İpotekli Taşınmaz Bilgisi Talebi Müzekkere Örneği

T.C

ADANA İcra Müd.

Dosya No:

X TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI       :

BORÇLU(LAR):

BORÇ MİKTARI: …… TL (Faiz ve Masraflar Hariç)

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın ipotek alacaklısı, ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmiş olmakla;

1-İpotek konusu olan taşınmaza İİK md 150/C maddesi gereğince şerh verilmesine,

2-Sadece borçlunun borçlarından dolayı ipotekli bulunan taşınmaz üzerine mevcut takyidatları koyan mercilerin adı ile tarih numaralarının sırasına göre liste halinde celbine,

3-İpotek alacaklılarının alacakları miktar ile tebligata yarar adreslerin celbi,

4-Borçlunun tebligata yarar adresinin, taşınmaz hisseli ise, hissedarların hisse miktarları ile tebligata yarar adreslerinin istenmesine,

5-Taşınmazın satışına mani olacak şekilde herhangi bir takyidat ve kayıt bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince yukarıda yazılı hususları belirten tapu kayıt örneğinin çıkartılarak Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.

  İcra Müd. Yrd 

İPOTEKLİ TAŞINMAZ BİLGİSİ:

Eki: İpotek Belgesi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.