Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İpotek Borçlusuna İhtarname

İpotek Borçlusuna İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN  :

VEKİLİ             :

ADRS              :

MUHATAP     :

Adres              :

KONU        : Sahibi olduğunuz …… İli, ……….. İlçesi, ……….. Mahallesi, ……. Mevkii ………….. Pafta nolu, …. Ada nolu, … Parsel sayılı ……… arsa paylı, … Normal kat, … bağımsız bölüm nolu daire nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin karşılığı olan ……… TL borcunuzun ihtarın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR:

Bilindiği üzere ………. tarihinde müvekkilim …………. ile aranızda yapmış olduğunuz sözleşme karşılığında …….. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, …… Mevkii ……. Pafta nolu, …. Ada nolu, ….. Parsel sayılı ……. arsa paylı, … Normal kat, … bağımsız bölüm nolu daire nitelikli taşınmaz üzerinde ……. yevmiye numaralı ………. TL değerinde ipotek şerhi işlenmiştir.

Bu işlenen ipotek karşılığında müvekkilim …………. EFT yolu ile ………. tarihinde ……… TL, ………… tarihinde ……… TL vekil olarak tayin ettiğiniz ………. …… Bankası hesabına gönderilmiştir. ……. tarihinde bu kez nakit olarak ……. TL …….. elden teslim edilmiştir.

Hal böyle olmasına rağmen ipotek karşılığında alınan borç için tarafımıza bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır ve iş bu ihtarnameyi düzenlemek hasıl olmuştur.

SONUÇ:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ipotek karşılığında verilen ………. TL borcun 7 (yedi) gün içerisinde müvekkilimize geri ödenmesini, ödenmediği taktirde borcun faiz ve ferileri ile birlikte ipotek şerhinin bulunduğu taşınmazın satılması için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda icra takibi başlatılacağını, yapılacak yasal işlemler nedeniyle oluşacak tüm masraf, yargılama gideri, harç ve avukatlık ücretinin tarafınızdan tahsil edileceğini fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 17:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.