İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır

Dava, aile konutu olarak özgülenen taşınmazın tapu kaydına konutla ilgili şerh verilmesi ve bu konut üzerine davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir. Konutla ilgili tapu kütüğüne şerh verilmesine ilişkin istek maktu harca tabi ise de, bununla birlikte talep edilen ipoteğin kaldırılması isteği, ayni hakla ilgili olduğundan değer ölçüsüne göre (nispi) harca tabidir.

Nispi harçlarda karar ve ilam harcının dörtte biri işlem yapılmasından önce peşin ödenir. (492 s. HK. md.28/a) Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe de müteakip işlemler yapılmaz. (492 s. HK. md. 32)

O halde, kaldırılması talep edilen ipotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmadan yargılamaya devamla hüküm kurulması doğru değildir. (Y2HD, 04.04.2011, E. 2010/16386, K. 2011/5855.)

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır

Davacı koca, eşine ait 35 parsel sayılı taşınmazdaki (4) nolu dairenin aile konutu olduğunun tespiti ile tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulması isteğinin yanında, bu konut üzerine davalı banka lehine 19.2.2007 tarihinde tesis edilen ipotek kaydının kaldırılmasını da istemiştir. İpotek kaydımn kaldırılmasına ilişkin istek nispi harca tabidir.

Yargı işlemlerinden alınacak harçlar Ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz. (Harçlar K.md.32) Nispi peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 16.06.2011, E. 2010/20479, K. 2011/10675.)

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır

Dava aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz üzerinde malik olmayan eşin rızasının alınmaması nedeniyle konulan ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulmasına ilişkindir. Mahkemece ipotek bedeli üzerinden nisbi peşin harç (H.K md. 30- 32) tamamlatılmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 10.10.2011, E. 2011/1419, K. 2011/15198.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.