İpotek Alacaklısının Gaip Olması

İpotek Alacaklısının Gaip Olması

İpotekle temin edilmiş bir alacağın alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten ka­çınması halinde, borçlu icra dairesine başvurarak ipoteğin çözülmesini talep eder.

İcra dairesi alacaklıya 15 gün süre vererek alacağını almasını ve ipoteği çözmesini ister. Bu belirtilenler, daha ortada ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yokken uygulanır. Söz ko­nusu durumlar ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başladıktan sonra gerçekleşirse, ipoteğin kaldırılmasına icra dairesi karar verir.

  • Taşınmazlar aynı malike ait ise bunlardan gerekli ve alacağı karşılamaya yetecek olanları sa­tar. Elde edilen miktar alacağı karşılamaya yetiyorsa diğer ipotekli taşınmazları satışa çıkarmaz.
  • Taşınmazlar farklı kişilere ait ise, bütün taşınmazların satılması istenir.

    bir yorum bırakın

    tr Türkçe
    X
    error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.