Bir Sayfa Seçin

TC

……..

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Dosya No:

İPOTEĞİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN İCRA İFLAS KANUNUNUN 153.MADDEYE GÖRE İPOTEK ALACAKLISINA GÖNDERİLEN MUHTIRADIR

 

İPOTEK ALACAKLISI        : HANİFE …………….MİRASÇILARI

1-ad soyad tc

Adres

2-

 

İPOTEK BORÇLUSU         : ……

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

İPOTEK BEDELİ                  : 4 TL (faizsiz süreli)

İpotek borçlusu …………..Anamur Tapu Sicil Müdürlüğünün …….tarih ve…Yevmiye No’lu işlemi ile lehinize ipotek tesis ettiği Mersin ili, Anamur İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, …………….arsa paylı taşınmazın ipotek bedeli tutarı olan 4 TL yi…………………..Gün ve ………………………..sayılı tahsilat ile dosyamıza yatırmıştır.

İşbu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde parayı almanız ve ipoteği terkin etmeniz aksi halde İİK 153.Madde uyarınca ipotek borçlusunun icra hukuk mahkemesine başvuruda bulunarak ipoteğin fekki yoluna başvurabileceği tarafınıza tebliğ olunur.14.01.2019

İcra Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi