İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU ve CEZASI?

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU NEDİR?

 

intihara yönlendirme suçu ve cezası (2017)

Kişinin kendi isteği ile intihar etmesi, hayatına son vermesi suç değildir. Fakat bir başka kişiyi intihara yönlendirmesi Kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir.İntihar fiilini gerçekleştirmek suç değilken, intihar edeni yönlendirmek suçtur.

İntihara yönlendirme suçunda mağdurun ‘intihar’ terimini bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu fiil ‘adam öldürme suçu‘na dönüşecektir.

  • Algılama yeteneği  gelişmemiş olan kişileri veya algılama yeteneği kaldırılmış kişileri intihara sevk edenler ile cebir ve tehdit kullanarak intihara mecbur eden kişiler ‘kasten öldürme‘ suçundan sorumlu olurlar.

Örnek vermek gerekirse: 5 yaşında bir çocuğa gökdelenden aşağı atlarsa büyüyeceğini söyleyerek atlamısını sağlayan kişi, intihara yönlendiren değil, ‘kasten öldüren’ suçlu olur.

  • Cebir ve tehdit kullnaraj intihata yönlendiren kişi de ‘kasten adam öldürme’ suçundan sorumlu olur.

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU NASIL GERÇEKLEŞİR?

Bu suç; intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme hareketlerinden birisiyle işlenebilir. Dört hareketten birinin gerçekleştirilmesi ile işlenebilen bir suçtur.

Burada ‘teşvik’ unsuru, intiharı düşünen bir kişinin karar vermesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çabalardır. Teşvik, kişinin karar aşamasından icra aşamasına geçmesi için yapılan telkinlerdir. 

Örnek olarak: Kafasına silahı dayayarak intihar etmek üzere olan bir kişiye, bunun iyi bir seçim olduğunu söyleyen fail, intihar kararını kuvvetlendiren kişi olarak sorumlu olur.

  • Azmettirme, aklında intihar iradesi olmayan bir kimseyi intihara ikna etmekdir. İntihara yardım eden intihar kararını vermiş bir kişiye intihar etmesi amacıyla ‘yardım eden’ kişidir.

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

  • Aslında intihara yönlendirme suçunda ‘intiharın gerçekleşmesi’ başlı başlına bir nitelikli haldir.
  • İntihara yönlendirme alenen yapılırsa ceza arttırılır.
  • Basın yayın yoluyla bir programda yapılan intihara yönlendirme suçunda faile ceza arttırıalrak verilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.