İntifadan Men İhtarname Örneği

İntifadan Men İhtarname Örneği

ADANA … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN    : …

VEKİLİ               : Adana İncekaş Hukuk Bürosu

MUHATAP       : …

KONU               : İNTİFA’DAN MEN İHTARIDIR.

Sayın muhatap;

Kardeşiniz olan müvekkil ……ile birlikte iştirak halinde malik bulunduğunuz ve halen ortak murisiniz (babanız) ……. adına kayıtlı …..ili, …..ilçesi, ….köyü(mahallesi)’de kain …… parsel sayılı bağ ile ………. parsel sayılı tarla vasfındaki tüm gayrimenkuller ile yine halen ortak murisiniz (anneniz) …….. adına kayıtlı ….., …….. ilçesi, ……. köyü (mahallesi)’de kain …….. parsel sayılı bağ’lar ve ….. parsel sayılı bahçe, ….. parsel sayılı tarla ve….. parsel sayılı bahçeli ahşap ev vasfındaki gayrimenkullerin tamamı halen tarafınızdan kulanılmakta ve tüm semereleri de tarafınızdan alınmakta olup,  bu malların tamamı üzerinde sizinle eşit oranda miras payı, kullanım hakkı ve semere elde etme hakkı olan kardeşiniz …’un kullanma ve tasarruf etme hakkını engellemektesiniz.

İşbu ihtarname ile kardeşiniz … söz konusu gayrimenkuller üzerindeki tek taraflı olarak kullanmakta olduğunuz tüm intifa hakkını yasaklamaktadır.

İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren söz konusu gayrimenkullerin tamamı üzerindeki zorla tek taraflı kullanma ve semerelerinden tek taraflı olarak yararlanmanıza son vermenizi ve … yararlanma ve kullanma hakkını engellemeye de son vermenizi, aksi takdirde yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağını, bugüne kadar tek taraflı olarak elde etmiş olduğunuz tüm semerelerden ve kullanmanızdan kaynaklanan ecrimisillerden … ait olan kısmını nakten ve defaten işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kendisine ödemenizi, aksi takdirde doğmuş ve doğacak tüm ecrimisil ve kullanmanızdan kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun doğmuş alacakların tahsili için ayrıca yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağını, yargı gideri ile vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz. (tarihi belirtiniz)

                                                                    İHTAR EDEN VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 5 Ağustos 2020 15:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.