Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İntifa Hakkı Sözleşmesi Örneği

İNTİFA HAKKI KURMA VE TEMLİK SÖZLEŞMESİ

1- Taşınır Kıymetler

Aşağıda belirtilen taşınır kıymetler ile daha sonra …..’ya devrolunacak taşınır kıymetler üzerinde dilediği bedel ve şartlarla ve ….. için ….. yılına ve ….. için ise ….. yılına kadar hüküm ifade etmek üzere ….. lehine intifa hakkı kurulmuştur.

a) Taşınır Kıymetler:

….. Bank T.A.Ş. Taşınır Kıymetler Müdürlüğü’nde bulunan ….. adına Hazine Bonoları:

Vadesi Tanımı Tutarı
….. ….. …..
….. ….. …..
….. ….. …..

Hisse Senetleri ve Kurucu İntifa Senetleri ….. Bank senetleri Ekli Listede.

Nominal değerde hisse senedi     :           …..

Kurucu intifa senedi        :           ….. adet

b) Nakit Değerler:

….. A.Ş.’de bulunan nakit değerler. ….. TL … TL

2- Taşınmazlar

Aşağıda belirtilen taşınmazlar ile daha sonra …..’ya devrolunacak taşınmazlar üzerinde dilediği bedel ve, şartlarla ve ….. için ….. yılına ve ….. için ise ….. yılına kadar hüküm ifade etmek üzere lehine intifa hakkı kurulacaktır.

Pafta: …..; Parsel: …..; Yüzölçümü: …..; Maliki: …..

İli: …..; İlçesi: …..; Mahallesi: …..; Mevkii: …..

No: …..; Pay: …..

3- İntifa Hakkı İçeriği

Üzerlerinde intifa hakkı kurulan bu nakdin bankadan çekilmesinde, başka yabancı paralara çevrilmesinde, vadesiz ya da vadeli mevduat ya da repo yapılmasında, hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili dahil taşınır kıymetler alınıp satılmasında, yurtdışına aktarılmasında ve diğer başka şekillerde kullanılmasında taşınır kıymetlerin satılarak paraya çevrilmesinde, bu paranın istenilen şekilde kullanılmasında, taşınmazların satılmasında, kiraya verilmesinde ve bu yolla elde edilecek kıymetlerin kullanılmasında intifa hakkı sahibi, aslına zarar verilmemek şartıyla yetkilidir.

İntifa hakkı, ayrı sürelerle sınırlı olmak şartıyla …..’dan vefatı halinde …..; vefatı halinde müştereken olmak kaydıyla ….. ve …..’na geçecektir. Bu Sözleşme tarafların huzurunda düzenlenmiş ve taraflarca …..’da imzalanmıştır. .. / .. / ….

İntifa Hakkı Kuran ve

Temlik Eden                                                       Temellük Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Şirket Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.