İnternet Bankacılığı Güvenlik Zafiyeti Nedeniyle Dava Açılabilir Mi?

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Vekili:

Konu: Cevaba cevap dilekçesi hk.

Açıklamalar:

  1. Davalı banka tarafından sunulan internet bankacılığı işlemlerinin, olması gereken güvenlik kalitesi düzeyinden yoksun olduğunun, kötü niyetli şahısların banka müşteri bilgilerine ulaşabileceğinin veya güvenlik engellerini bir şekilde aşacağının, bunları önleyecek nitelikte güvenlik tedbirinin alınmamış olduğundan, banka işlemleri banka üzerinden yapıldığından husumet itirazının reddi gerekmektedir.
  2. Öncelikle Müşterilerin internet bankacılığını kullanmakta olması bankaların mevduatı koruma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı gibi, sorumluluğunu da hafifletmeyecektir. Bu kapsamda işlemlerini internet ortamına taşıyarak daha fazla müşteri kitlesine ulaşmak ve dolayısıyla daha fazla kâr elde etmek isteyen bankanın, buna paralel olarak gerekli teknolojik ve yazılımsal önlemleri alması, gelişen teknoloji karşısında kötü niyetli üçüncü kişilerin internet bankacılığı sistemine girişimlerini anında engelleyecek güvenlik mekanizmasını oluşturması, sistemini sürekli güncelleyerek yenilemesi, herhangi bir usulsüz işlemle karşılaşıldığında gerekli önlemleri almanın yanı sıra müşterilerini de anında bilgilendirmesi gerekmektedir.
  3. O hâlde, bankalar, ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, buna karşılık hafif kusurlarından dahi sorumludurlar. Bundan dolayı davalı bankanın somut olay bakımından kusurlu/kusursuz herhangi bir fiil içerisinde bulunmadıklarını belirtip, davalı bankaya husumet yöneltilmemesi gerektiğini iddia etmesi haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur.
  4. Kendi sistemindeki güvenlik zafiyetinden kaynaklanan hatasını müvekkilimize yüklemeye çalışan davalı banka, şifre ve kişisel bilgilerinin müvekkilimizin kusuru ile ele geçirildiğini ispatlamak durumundadır.
  5. Davalı banka tacirdir. TTK. 18/2 Maddesi gereğince , tacir , ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli hareket etmesi lazımdır. Nitekim bankaların , tacir olarak bütün işlemlerinde basiretli davranma yükümlülüğü herhangi bir tacirden farklıdır. Bu sebeple bankalardan beklenen basiret ölçüsü ve özen yükümlülüğü şüphesiz daha ağırdır.
  • Davalı banka, kısa mesajla gönderilen tek kullanımlık işlem onay şifresini dolandırıcıların kendilerine yönlendirmek suretiyle işlemler yaptıklarını bilmektedir, bilebilecek durumdadır. Davalı banka en son teknolojiyi kullanarak müşterilerine güvenli bir ortam sağlamak zorundadır. Bu nedenle, müvekkilimize sunduğu gibi, yetersiz kalan SMS seçeneğini sunmayacak, üst derece güvenlik sağlayan, elektronik imza, akıllı anahtar, smart banking gibi uygulamaları zorunlu kullandırmalıdır. Banka bunu yapmamış yetersiz kalan SMS şifre uygulamasını seçenek olarak sunmuş, müvekkilimizde bunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Son Teknoloji ürünü olan e-imza teknolojisi dahi, davalı banka tarafından masraflı olması nedeniyle müşteri kullanımına sunulmamış ve müvekkilimizin dolandırıcılık eylemine maruz kalarak mağdur olmasına neden olmuştur.
  • Müvekkilimizin her türlü bilgisi dolandırıcılarda mevcut olup, bu bilgiler davalı banka tarafından sızdırılmıştır. Müvekkilimiz 0850 222 09 01 no’lu telefondan aranarak davalı bankanın telefon numarasının (0850 222 09 01) 1 hanesi değiştirilerek dolandırıcılık işlemi gerçekleşmiştir. Davalı banka bu durumu tespit edip önlem almadığı için ayrıca sorumludur. 6698 Sk. Kapsamında kişisel verileri işleyen ve veri sorumlusu olan davalı bankanın, aynı kanun kapsamında da sorumluluklarını yerine getirmediği ortadır. Veri ihlaline neden olan banka bu ihlalleri önleyemediği gibi veri sahibi olan müvekkili ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumunu bilgilendirmeyerek gerekli önlemlerin alınmasını engellemiştir. Tüm güvenlik sistemi kopya edilmiş davalı bankanın müşteri bilgilerini koruyamadığı açıktır.

Sonuç ve Talep  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ; müvekkilimin davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Ek : Yargıtay Kararları

Son düzenleme tarihi 19 Kasım 2020 23:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.