İnşaattaki eksiklik, ayıp ve aykırılıkların tespiti dava dilekçesi

Şub 18, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

İnşaattaki eksiklik, ayıp ve aykırılıkların tespiti dava dilekçesi

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

İSTEMDE BULUNAN          :

 

VEKİLİ                                 : 

KARŞI TARAF                     :

 

KONU                                    :  İnşaattaki eksiklik, ayıp ve aykırılıkların  tespiti istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                  :

 

1-) Müvekkillerim  arsa sahibi, karşı taraf ise yüklenici olup, aralarında yazılı olarak yapılan  ……. tarihli İnşaat Yapım Sözleşmesi (Ek:1) gereğince, yüklenici , müvekkilime ait ……… adresinde mevcutta bulunan apartmana,6306 sayılı kanunun kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında deprem risk analizi raporu verilmesi, binanın yıkımı, ekteki teknik şartname ve mimari proje taslağına göre  anahtar teslimli 3 adet daire ve 1 adet dükkan yapıp   teslim etmeyi yüklenmiştir.

2-)İşin süresi iş bu sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen inşaat hala bitirilmemiştir. Karşı taraf kusurlu ve sorumsuz davranarak, inşaatı sözleşmeye ,teknik şartnameye (EK:2) ve projeye  (Ek:3)aykırı inşa etmiştir.

3-)Geçen bu süre zarfında müvekkiller fazlasıyla mağduriyet yaşamış ve yapı tam olarak bitirilmeden mevcut haliyle binada yaşamaya başlamak zorunda kalmışlardır. Teslim edilmesi gereken  tarihin üzerinden 1.5 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hala binanın asansörleri dahi takılmamış ve bu nedenle yapı kullanım izinlerinin alınamamış olduğu anlaşılmıştır.

4-)Sözleşmenin 3. Maddesinde işin bedeli her türlü işçilik ve malzeme dahil …….. olarak belirtilmiş ve inşaatın seyrine göre sözleşme başlangıcı ve bina yıkımı sonrası …..TL,Kaba inşaat bitimi sonrası ……TL,Genel inşaat bitimi sonrası ……TL ve yapı kullanım ruhsatı çıkartılması sonrası ……..TL olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödeneceği kararlaştırılmıştır. Gelinen noktada ise yüklenici firma ödemelerin neredeyse tamamını almış olmasına rağmen 2020 Ocak ayına kadar geçen 2.5 yıl zarfında binayı tamamlamadığı gibi, inşaatı sözleşmeye ,teknik şartnameye ve projeye aykırı ve eksik inşa etmiştir.

5-)  Karşı taraf sürekli kendi parasal sorunlarını bahane ederek, malzeme alamadığını, işçilerin paralarını ödemesi gerektiğini söyleyerek müvekkillerden  hakedişinden fazla ödemeler almış, iş sahibi müvekkiller , karşı tarafa  ödenmesi kararlaştırılan bedelin neredeyse tamamı ödemiştir.

6-)Yine …… tarihli bina yapım sözleşmesinin 10.maddesinde “yüklenici geciken her ay için işverene daire ve dükkan başına aylık ……TL gecikme tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder “denmektedir. Karşı taraf söz konusu cezai şart ödemelerini de gerçekleştirmemiştir.

7-) Sözleşmenin tarafı olan ve inşaatın yüklenicisi konumunda olan karşı taraf  belirtilen süreler içerisinde yapının inşaatını tamamlamadığı gibi yapılan bir çok imalatı da teknik şartnameye aykırı bir şekilde ucuz ve farklı marka  ve malzemelerle, farklı işçilikte ve kalitede yapılmıştır. Dilekçemiz ekinde de yer alan inşaat fotoğrafları ile bu durum sabittir. (EK-4) İnşaatta mevcut eksiklerin de tarafımızca tespiti mümkün görünmediğinden bu durumda inşaattaki eksikliklerin ve sözleşme, teknik şartname ve projeye aykırılıkların  dava açılmadan önce  gecikmeksizin tespit edilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

😎Bilirkişilerin öncelikle tespitini yapmasını istediğimiz hususlar;

 Yukarıda izah edilen nedenlerle açacağımız davada esas olmak üzere;

A-Müvekkiller tarafından tespit edilemeyen tüm bina, imalat, malzeme ve işçiliğin,  teknik şartname,   sözleşme ve projeye aykırı eksik iş ve ayıpların tespiti ,

B-Yüklenicinin şimdiye kadar yaptığı tüm imalat ve işlerin miktar ve seviyesinin tespiti, imalat ve işlerin projeye ,sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yapılmış olsaydı imalat bedelinin ne kadar olacağı,

C-Söz konusu eksikliklerin giderilmesinin ne kadar zaman alacağı ,bunun için gerekli işçilik ve malzeme bedelinin ne kadar olacağı hususunda serbest piyasa rayiç bedellerinin hesaplanması,

D-Yine müvekkillerin evleri tamamlanmamış haliyle teslim almak zorunda kaldıkları ………… ile, dükkanı kiraya verdikleri ……….. tarihine kadar mahrum kaldıkları kira bedelinin miktarının ne olduğu hususlarının tespiti istenmektedir.

HUKUKİ NEDENLER         : BK,HMK ve ilgili mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER           :

1-) X tarihli İnşaat Yapım Sözleşmesi

2-) Teknik Şartname

3-) İnşaat Projesi ve Tapu kaydı (Keşif sırasında sunulacaktır)

3-) İnşaat fotoğrafları

4-) Bilirkişi incelemesi

5-)Tanık (Keşif sırasında dinletilecektir)

6-) Keşif

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda ortaya koyduğumuz nedenlerle inşaattaki eksiklik ayıp ve aykırılıkların ve mahrum kalınan karın Sayın Mahkeme tarafından görevlendirilecek 1 adet inşaat mühendisi,1 adet mimar,1 adet elektrik mühendisi ve 1 adet emlakçıdan oluşan  bilirkişi heyeti ile keşif yapılmak suretiyle tespiti ile   vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa aidiyetine karar verilmesini müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederiz.

EKLER                                   :

 

1-)…… tarihli  inşaat yapım sözleşmesi

2-)Teknik Şartname ve proje

3-) İnşaat fotoğrafları

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.                

 

İstem Sahipleri Vekili

    Av

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ayıp ve aykırılıkların tespiti dava dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.