İnşaat Sözleşmesi Örneği

Ağu 26, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞME TARAFLARI   :

 Bir tarafta, X adresinde faaliyette bulunan X Ltd. Şti  iş bu sözleşmede “MÜTEAHHİT” olarak anılacaktır.

 Bir tarafta, X adresinde faaliyette bulunan  X iş bu sözleşmede “TAŞERON” olarak anılacaktır.               

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU      :

İş bu sözleşme, MÜTEAHHİT tarafından yaptırılacak olan X adresinde X  Parsellerinde yapılacak olan toplam X adet dairenin üzerinde yaptırılan inşaatın projesine uygun şekilde TAŞERON tarafından  dairelerin şap beton ve seramik kaplama işleri karşılığı yukarıda sayılan X adet parselde bulunan X dairelik binanın bodrum ve eklentilerin tamamı dahil işlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ve ödeme şeklini düzenlemektedir.

3-SÖZLEŞME  YÜRÜRLÜK

TARİHİ                                  :

 İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

4-SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ  :

4.1.TAŞERON, sözleşmede belirtilen işleri yapmakta ehil olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2.TAŞERON, sözleşmede belirtilen işleri “MÜTEAHHİT”’in sözleşme konusu İnşaatlarında dairelerin şap beton ve seramik işleri projede belirtilen şekilde tam ve eksiksiz yapacağını kabul ve taahhüt eder. Şap için kullanılacak kum çimento vs. malzemeler taşerona aittir. Seramikte kullanılacak malzemeler müteahhite aittir. Banyolarda izolasyon uygulaması taşerona aittir.

4.3.TAŞERON, sözleşmede belirtilen şekilde  yapılacak inşaatlarda MÜTEAHHİT’in yapacağı iş programına uyacağını, her hangi bir aksama yaşanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4.TAŞERON, işin tam ve eksiksiz yerine getirmesi esnada üçüncü şahıslar ile çalışabilecek bu durumda TAŞERON’nun sözleşme sorumluluğu devam edecektir. TAŞERON, işin yapılması sırasında  üçüncü şahıslardan faydalamasında  MÜTEAHHİT’in tek sözleşmesel ve hukuksal sorumluluğunun kendisi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.5.TAŞERON, işe başladıktan sonra projenin değiştirilmesi zaruriyeti hasıl olduğunda, değişecek projeye uygun şekilde sözleşme konusu işi yapacağını, ek ücret talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.6.TAŞERON, sözleşme konusu işin yapılması sırasında MÜTEAHHİT’in talimatlarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7.TAŞERON, işin projeye uygun yapılmasının denetiminin MÜTEAHHİT tarafından yapılacağını, eksik ve hatalı işlerin tespiti halinde verilecek talimata uygun olarak eksik ve hataları gidereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.8.TAŞERON, sözleşme konusu işin yerine getirilmesinde çalıştıracağı işçilerin SGK bildirimlerini tam ve eksiksiz yapacağını, yapılacak SGK bildirimleri 3 gün içerisinde bir suretini MÜTEAHHİT’e teslim edeceğini, çalışanların maaşını süresinde tam ve eksiksiz ödeyeceğini maaş bodrolarının bir suretini 3. Gün içerisinde MÜTEAHHİT’e teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9.TAŞERON, sözleşme konusu işlerin yapılması esnasında kendisi ve/veya çalışanı üçüncü şahıslara her hangi bir zarar vermesi durumunda  üçüncü şahsın zararlarını hiç bir ihtar ve ihbara gerek olmadan karşılayacağını aksi durumda MÜTEAHHİT üçüncü şahıslara ödeme yapmak durumunda kalır  ise sözleşme bedelinden mahsup edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10.TAŞERON, sözleşme konusu işlerde kendisine ait inşaat malzemeleri kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

5-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ                :

TARAFLAR, MÜTEAHHİT tarafından yaptırılacak olan X adresinde X  Parsellerinde yapılacak olan toplam X adet dairenin üzerinde yaptırılan inşaatın projesine uygun şekilde TAŞERON tarafından  dairelerin şap beton ve seramik kaplama işleri karşılığı olarak;

 -Daire içleri malzeme ( kum, çimento ) işçilik dahil metrekare birim fiyatı X TL (onbirtürklirası),

-Seramik işçilik malzeme çekimi dahil anahtar teslimi metrekare birim fiyatı 9 TL (dokuztürklirası),

-Her binanın son katı hazır beton dökümünde mastar ustası ve helikopter çekimi …….. kulesi dahil bina başına 1.500 TL (binbeşyüztürklirası),

 -Mutfak tezgah arası her daire 50 TL (ellitürklirası) olarak anlaşmışlardır.

 Taraflar yukarda yapılan işler metrekare birim fiyatı hesaplanıp; X Ltd. Şti  aynı yerde yapılan bir daire 105.000 TL (yüzbeşbintürklirası) alınarak hesaplama yapılacaktır.

Sözleşme bedeli tüm işler bittikten sonra karşılıklı yazılı mutabakatla taşerona verilecektir.

6-İŞİN SÜRESİ         :

TARAFLAR, işbu sözleşme gereğince TAŞERON yapmayı taahhüt ettiği işi sözleşme tarihinden itibaren iki (2) ay içinde projeye ve sözleşme hükümlerine uygun biçimde bitirerek MÜTEAHHİT’e tam ve  eksiksiz teslim edeceğini kararlaştırmışlardır.

Deprem, sel, savaş vs gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda  mücbir  sebebin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre iş bu iş bitirim süresine eklenecektir.

7-CEZAİ ŞART                      :

TARAFLAR, belirlenen sürede  sözleşme konusu işin tam ve eksiksiz teslim edilmemesi durumunda TAŞERON, aylık 50.000-TL (ellibintürklirası) cezai şart bedelini ödeyeceğini kararlaştırmışlardır.

TAŞERON, iş bu cezai şart bedelinde her hangi bir indirim talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

TARAFLAR, işin gecikmesi bir ayı geçmesi durumunda MÜTEAHHİT eksik kalan sözleşme konusu işleri üçüncü bir şahsa yaptırabileceğini, yaptırması durumunda ödeyeceğini bedeli TAŞERON’nun alacağından mahsup edeceğini kararlaştırmışlardır.

 

8-SÖZLEŞMENİN FESHİ       :

 TARAFLAR, yukarıda belirtilen yükümlülükleri zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda yerine getirmeyen taraf diğer tarafın sözleşmeyi tek taraflı haklı olarak fesih etme hakkının olduğunu kabul ve taahüt ederler.

 TAŞERON, sözleşme konusu işi zamanında ve/veya ikinci 1 ay içerisinde tam ve eksiksiz yerine getirmediği taktirde  MÜTEAHHİT’in sözleşmeyi tek taraflı ve haklı olarak fesih edebileceğini, üçüncü bir şahsa her hangi bir ödeme yapılması durumunda istihkakından mahsup edileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

9-MÜTEFERRİK HÜKÜMLER:

 TARAFLAR, ihtilaf vukuunda MÜTEAHHİT’in defter ve belgelerinin kati ve tek delil olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 TARAFLAR, belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresi olduğunu, adres değişikliği halinde adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerini, aksi taktirde belirtilen adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

TARAFLAR, ihtilaf vukuunda DÖRTYOL MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

İş bu sözleşme 9 ana madde, 4 sayfa ve 2 suret olarak imza ve teati edilmiştir.    

 

      MÜTEAHHİT                                                TAŞERON                                                                                AVUKAT

                                                                                                                                      Avukat Saim İNCEKAŞ -ADANA

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.