İnşaat mühendisi olmadığı halde kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

İnşaat mühendisi olmadığı halde kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı-davacı kocanın davacı-davalı eşine fiziksel şiddet uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, ortak konuttan eşini kovduğu ve inşaat mühendisi olmadığı halde kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtmak suretiyle eşinin güvenini sarstığı; buna karşılık davacı-davalı kadının da kocası ve kayınvalidesine süreklilik gösterir şekilde ağır sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin iki tarafın belirtilen kusurlu davranışları sonucu temelinden sarsıldığının; gerçekleşen bu olaylarda davalı-davacı kocanın daha fazla kusurlu olduğunun, iki taraf da boşanmayı istediğine göre, evliliğin devamında taraflar için bir yarar kalmadığının; böylece davalı-davacı kocanın boşanma davası bakımından Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleşmiş olduğunun da kabulü gerekir. Bu nedenle davalı-davacı kocanın boşanma davasının da kabulüyle boşanmaya karar vermek gerekirken; bu davanın yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.11.2011, E. 2010/12720, K. 2011/18557.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mart 2020 22:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.