İnşaat mühendisi olmadığı halde kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Son Güncelleme Tarihi

İnşaat mühendisi olmadığı halde kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı-davacı kocanın davacı-davalı eşine fiziksel şiddet uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, ortak konuttan eşini kovduğu ve inşaat mühendisi olmadığı halde kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtmak suretiyle eşinin güvenini sarstığı; buna karşılık davacı-davalı kadının da kocası ve kayınvalidesine süreklilik gösterir şekilde ağır sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin iki tarafın belirtilen kusurlu davranışları sonucu temelinden sarsıldığının; gerçekleşen bu olaylarda davalı-davacı kocanın daha fazla kusurlu olduğunun, iki taraf da boşanmayı istediğine göre, evliliğin devamında taraflar için bir yarar kalmadığının; böylece davalı-davacı kocanın boşanma davası bakımından Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleşmiş olduğunun da kabulü gerekir. Bu nedenle davalı-davacı kocanın boşanma davasının da kabulüyle boşanmaya karar vermek gerekirken; bu davanın yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.11.2011, E. 2010/12720, K. 2011/18557.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.