İngiliz Hukukunda Avukatlığın Gelişimi ve Tarihçesi

Mar 5, 2020 | Tanım & Denemeler & Tarihçe

İngiliz Hukukunda Avukatlığın Gelişimi ve Tarihçesi

Eski Yunan ve Roma uygarlığı içinde çağın koşullarına göre ortaya çıkan, temelinde itham sistemi yatan hukuk, Cermen Hukukunda örneklediğimiz gibi ortaçağda dinin etkisiyle tahkik sistemine dönüşmüş ve engizisyon dönemi başlamıştır.

Bu dönemde yargıç kürsüde tarafsız olarak oturan, tarafların sav ve savunmalarına bağlı kalan, gerçek adaleti sağlamak için bir hakem görevi yapan yargıç olmaktan çıkmış, bağnaz ve tutucu düşüncenin dar
kalıpları içinde hem suçlayan ve hem de yargılayan kişi konumuna geçmiştir. Böyle bir ortamda savunma diye bir meslek olamayacağı kuşkusuzdur.

Kıta Avrupa’sında yaşanan bu mesleki gerileme, İngiltere’de görülmemiştir. İngiltere’de Eski Yunan ve Roma’nın suçlama (itham) sistemi korunmuş ve Magna Carta ile beraber günümüzde de etkin olan hukuk görüşleri uygulanmaya başlanmış, kendini sürekli yenileyerek üstün hukuk ilkeleri yaratılmıştır29. Magna Carta ile ortak hukuk (Commonlaw) kavramının yerleşmesinin yanı sıra mahkemelerin belirli yerlerde ve devamlı faaliyet göstermesi de kabul edilmiştir.

İngiltere’de avukatlık, on birinci yüzyıldan sonra başlamıştır. Hiçbir ehliyet koşulu aranmadan çalışan ve dava vekili olarak adlandırılan kişiler, taraflara hukuki yardım yapmakta idiler. Herkes işi ve davası için dilediği kişiyi seçebiliyordu. Yüzyıllık bir gelişme süreci içinde dava vekilleri mesleki gelişmelerini tamamladılar ve 1340 yılına doğru İngiltere’de avukatlık, meslek haline gelmeye başladı.

 Bu tarihlerde dava vekillerinden bir bölümü davanın hazırlığını yapıyor ve mahkeme önüne getirilmesini sağlıyordu. Bunlara “Attorney” adı veriliyordu. Bu grubun yanında “Barrister” olarak adlandırılan ikinci grup dava vekilleri ise, duruşmalara katılıyor ve davanın mahkemedeki yargılama aşamasında görev yapıyorlardı.

Ayrıca Bamster’lann içinde daha kıdemli ve eski olanlara “Serjeant” unvanı veriliyor ve bunlar Ortak Hukuk Mahkemelerinde yüksek dereceli bir sınıfı oluşturuyorlardı.

Böylelikle o tarihlerde bir tarafta Seıjeant ve Banister adı verilen kişiler diğer tarafta Attorney denilen kişilerden oluşan iki ayn statüde meslek mensuplan bulunuyordu. XV. yüzyılda, Solicitor denilen ve Attorney’leri andıran görevliler ortaya çıktı. XVIII. yüzyılda Seıjeant ve Attorney isimli görev, unvan ve ayrımlar kaldınldı ve bugün de uygulanan Barrister ve Solicitor biçimindeki ikili aynm ortaya çıktı.

Barrister’lar daha aynntılı bir eğitim alan “uzman avukat” sıfatıyla dava taraflanna hukuksal görüş, kanaat ve değerlendirmelerini aktarmak ve davayı mahkemede yürütmek şeklinde görev yaparlar.

Solicitor’lar ise bağımsız bir avukattır. Yalnız başına ya da diğer Solicitor’larla birlikte vekil edenlerine hukuki ya da ticari konularda danışmanlık yaparlar. Müvekkilleri için taşınmazlarla ilgili işlemleri yapar, sözleşmeler, vasiyetnameler hazırlar, tereke yönetimini üstlenir, onlara vergi, rekabet, sigorta ve ortaklıklarla ilgili konularda danışmanlık yaparlar.

Bu görevlerinin yanı sıra dava tarafları ile doğrudan bağlantı kurarak her konuda hukuksal yardım yapan, görüş ve kanaat bildiren, davaların yasal hazırlıklarını yapan ve açılacak bir davada Barrister’la bağlantıyı kuran, çoğunlukla ortak bürolarda şirketleşerek çalışan, mahkemeler tarafından denetlenen “genel hukuk danışmanı ” olarak nitelenecek tarzda çalışan hukukçular olarak faaliyet göstermektedirler.


Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İngiliz Hukukunda Avukatlığın Gelişimi ve Tarihçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.