İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -1-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                             

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK                            : 

                                                          

MÜDAFİİ                                         : 

 

ADRESİ                                            : 

                                                          

SUÇ                                                  :Yaralama                                                                                 

KONU                                               : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim ….. hakkında yaralama suçuna ilişkin olarak ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2018 tarih ….E.   ….. K. sayılı kararı ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

2-) Dosyayı takip eden avukatın müvekkilime bilgi vermemesi ve avukatın kendisine yapılan tebliğ sonucunda müvekkilimin istinaf kanun yolu kullanma hakkı bertaraf ederek karar kesinleşmiştir. Müvekkilim cezasından kendisine gelen infaz çağrı kağıdı sayesinde haberdar olmuştur. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

 

3-) Müvekkilim…., …… Balık Restaurant’ının sahibi olup, 2 çocuk babasıdır. Müvekkilim, çocuklarının nafakasını ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyebilmek için restoranı açık tutup işletmesi gerekmektedir. (EK-3) Bunlar için de işlerinin cezasının infazı sırasında devam edebilmesi için devir işlemlerini yapması gerekmektedir.

4-) Müvekkilimin çocukları ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını aksatmaması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının 6 ay ertelenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

 

İSTEM VE SONUÇ                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 18/04/2019

Sanık Müdafii

Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2018 tarih … E.   ….. K. sayılı kararı

2) 

3) Müvekkilimiz işletme belgesi

4) Vekaletname örneği

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -2-


 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN                                   :

                                                            

KONU                                        : Ceza infazının ertelenmesi talebimdir.

ÇAĞRI TEBLİĞ TARİHİ             :

AÇIKLAMALAR                         :

 

X Asliye Ceza Mahkemesinin X E. X K. Numaralı ilamı ile X ay hapis cezasına çarptırıldım. X tarihinde çağrı kâğıdı gelmiş ve 10 gün müracaat ve teslim hakkı verilmiştir.

Ancak 65 yaşında ve çeşitli sağlık problemleri olan bir kadınım. Hipertansiyon ve fıtık hastasıyım. Aynı zamanda 15 yaşındaki torunum da yanımda yaşamakta, bakımıyla ben ilgilenmekteyim. Küçük torunuma bakmak zorundayım on gün içerisinde teslim olmam ailemi zor durumda bırakacaktır. Cezanın derhal infazına başlanılmasıyla sağlığımın el vermemesi ve bakmakla yükümlü olduğum torunuma karşı sorumluluklarımı yerine getiremeyecek olmamdan sonradan telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacaktır. Yalnızca emekli maaşımla zaruri ihtiyaçlarımızı ancak gidermekteyiz. Cezanın infazından önce işlerimi yoluna koyabilmem ve diğer giderlerimi karşılayabilmem için infazın ertelenmesini talep etmekteyim.

Ceza infazı sırasında aileme yeterli parayı tedarik edip bir köşeye koymak ve cezasını çekmeye başlamadan önce sağlık problemlerimi çözmek için cezamın 6 ay veya uygun görülecek süre kadar ertelenmesini talep etmekteyim.

Aynı zamanda halen sabit ikametgâh sahibiyim. Tüm bu nedenlerin de göz önünde bulundurularak iyi niyetim ve sorumluluklarımı yerine getirme isteğim dikkate alınarak cezanın ertelenmesine karar verilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle infazının 5275 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 24.05.2019     

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -3-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN (HÜKÜMLÜ) :

Adres:  

KONU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.

TALEP NEDENLERİ

Ben imar kirliliği suçundan Mahkemesinin Esas ve K. karar sayılı ilamı ile kısa süreli hapis cezasına çarptırıldım. Bu cezam kesinleşmiştir. Bana verilen cezanın denetimli serbestliği uygulanırken, kararıyla denetimli serbestlik yükümlülüklerini ihlal etmek sebebiyle kalan kısmının kapalı cezaevinde infazına karar verilmiş ve infaza başlanmıştır.

Ben tarihinde boşanmış bulunmaktayım ve olup birkaç ay içerisinde doğum yapacaktır. Bu yüzden doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere birkaç ay yoğun destek ve ilgime hamile eşimin ihtiyacı vardır.

Diğer yanda işyerimizin iflas etmemesini için en azından altı ay süresince benim işlerin  yıl başında olmam ve uygun bir şekilde ticari iş ve ödemelerimizi takip etmem gerekmektedir.

Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen HALİHAZIRDA YAKLAŞIK 7 AY KALMIŞ OLAN iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığım nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının 5275 sayılı kanunun 17/4. Maddesi hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                   

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.