İmzası İkrar Edilmiş Senedin İİK 68 Belgesi Sayılması

İmzası İkrar Edilmiş Senedin İİK 68 Belgesi Sayılması

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

           

DOSYA NO:

KONUSU        :Esas hakkında Beyanlarımız.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2003/5155 Esas, 2003/7562 Karar ve 08.04.2003 tarihli kararında “İcra takibinin dayanağı belge İİK.nun 68/1. maddesinde sözü edilen ve mücerret borç ikrarını içeren adi senettir. İİK.nun 62/5. maddesi gereğince borçlu icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde senet altındaki imzayı “ayrıca ve açıkça” reddetmediği için bu takip yönünden senetteki imzasını kabul etmiş sayılır.”

Muayyen bir para borcunu ikrar eden ve imzası ikrar edilmiş senet İİK madde 68 kapsamında değerlendirilir. İcra takibinin dayanağı olan bir adi senet altındaki imza borçlu tarafından kabul edilir ve senet belli bir meblağ için kayıtsız şartsız bir borç ikrarını ihtiva ederse, alacaklı, bu senede   dayanarak itirazın kesin kaldırılmasını isteyebilir ve alacaklı olduğunu bu senetle ispat edebilir.       Senetten koşulsuz olarak bir borcun ikrar edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarı, adi senet niteliğinde bir belgede yazılıdır. Bu adi senet altında borçlunun imzası bulunmaktadır. Alacaklının yukarıdaki niteliklere sahip bir adi senede dayanarak borçlu tarafından inkar edilmemiş bir adi senede dayanması sebebiyle davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz. tarih                               

            Davacı Vekili 
                                                                                            Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.