İMZANIN İKRAR EDİLMESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

Nis 23, 2017 | İcra Hukuku

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/7138

K. 2007/9107

T. 7.5.2007

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların İtiraz Etmediği – Sözü Edilen İş Bu Belge İİK’nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından Kabulü Gereği )

• İMZAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Sözü Edilen İş Bu Belge İİK’nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından İtirazın Kaldırılması Talebinin Kabulü Gereği )

• BELGENİN NİTELİĞİ ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların İtiraz Etmediği – Sözü Edilen İş Bu Belge İİK’nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından Kabulü Gereği )

2004/m.68/1

ÖZET : Takip konusu belge altındaki imzalarına borçlular itiraz etmemişlerdir. Bu belgelerdeki alacak şarta bağlı olmadığı gibi karşılıklı edimleri de içermemektedir. Sadece borç nedenini açıklamaktadır. Bu durumda sözü edilen iş bu belge İİK’nun 68/1 maddesinde yazılı nitelikleri taşımaktadır. O halde mahkemece asıl alacak yönünden borçluların itirazlarının kaldırılmasına ve faize yönelik itirazların üzerinde durularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının borçlular hakkında başlattığı genel haciz yolu ile takibine dayanak yaptığı belge aynen `Avcılarda Coşkun Palaz’a ait olan arsayı satıp parasını Halil Abdullah Küçük kullandık. Coşkun Palaz’a arsadan dolayı ( 50.000 DM. ) borçluyuz` denilerek Halil Küçük Abdullah Küçük imzalarını ihtiva etmektedir. Konu ile ilgili ( İİK. 68/1 inci maddesi ise `talebine itiraz eden alacaklının takibi imzası ikrar ve Noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir, yasal düzenlemesini ihtiva etmektedir. Somut olayda, takip konusu belge altındaki imzalarına borçlular itiraz etmemişlerdir. Bu belgelerdeki alacak şarta bağlı olmadığı gibi karşılıklı edimleri de içermemektedir. Sadece borç nedenini açıklamaktadır. Bu durumda sözü edilen iş bu belge İİK.nun 68/1 maddesinde yazılı nitelikleri taşımaktadır. O halde mahkemece asıl alacak yönünden borçluların itirazlarının kaldırılmasına ve faize yönelik itirazların üzerinde durularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gereken alacaklının isteminin reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.