İMZANIN İKRAR EDİLMESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

İMZANIN İKRAR EDİLMESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/7138

K. 2007/9107

T. 7.5.2007

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların İtiraz Etmediği – Sözü Edilen İş Bu Belge İİK’nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından Kabulü Gereği )

• İMZAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Sözü Edilen İş Bu Belge İİK’nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından İtirazın Kaldırılması Talebinin Kabulü Gereği )

• BELGENİN NİTELİĞİ ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların İtiraz Etmediği – Sözü Edilen İş Bu Belge İİK’nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından Kabulü Gereği )

2004/m.68/1

ÖZET : Takip konusu belge altındaki imzalarına borçlular itiraz etmemişlerdir. Bu belgelerdeki alacak şarta bağlı olmadığı gibi karşılıklı edimleri de içermemektedir. Sadece borç nedenini açıklamaktadır. Bu durumda sözü edilen iş bu belge İİK’nun 68/1 maddesinde yazılı nitelikleri taşımaktadır. O halde mahkemece asıl alacak yönünden borçluların itirazlarının kaldırılmasına ve faize yönelik itirazların üzerinde durularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklının borçlular hakkında başlattığı genel haciz yolu ile takibine dayanak yaptığı belge aynen `Avcılarda Coşkun Palaz’a ait olan arsayı satıp parasını Halil Abdullah Küçük kullandık. Coşkun Palaz’a arsadan dolayı ( 50.000 DM. ) borçluyuz` denilerek Halil Küçük Abdullah Küçük imzalarını ihtiva etmektedir. Konu ile ilgili ( İİK. 68/1 inci maddesi ise `talebine itiraz eden alacaklının takibi imzası ikrar ve Noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir, yasal düzenlemesini ihtiva etmektedir. Somut olayda, takip konusu belge altındaki imzalarına borçlular itiraz etmemişlerdir. Bu belgelerdeki alacak şarta bağlı olmadığı gibi karşılıklı edimleri de içermemektedir. Sadece borç nedenini açıklamaktadır. Bu durumda sözü edilen iş bu belge İİK.nun 68/1 maddesinde yazılı nitelikleri taşımaktadır. O halde mahkemece asıl alacak yönünden borçluların itirazlarının kaldırılmasına ve faize yönelik itirazların üzerinde durularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gereken alacaklının isteminin reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
</H4>YARGITAY

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.