IMEI Klonlama Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

IMEI Klonlama Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :

ADRES :

VEKİLİ         :

ADRES                      :

SUÇ    :Mobil Telefon Elektronik Kimlik Bilgisi(İMEİ) Klonlama

İLGİ : 5809  sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

X tarihinde satın alınan Ek-A’da fatura tıpkıçekimini sunduğumuz markası : İphone modeli:6 olan ve müvekkilimin kullandığı mobil telefona, cihazın elektronik kimlik bilgisi(IMEI numarası)’nin klonlandığı ve iletişime kapatılacağı bilgisini içeren bir kısa mesaj ulaşmıştır.

Müvekkilimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile temasa geçerek yapmış olduğu görüşmede ; mobil telefonun elektronik kimlik bilgisi(IMEI numarası)’nin yurda kaçak olarak sokulduğu değerlendirilen başka bir mobil telefona klonlandığının tespit edildiği, bu sebepten ilgi kanun gereğince iletişime kapatılacağı, şayet cihazın faturası mevcut ise sadece tek hatta kullanılmak üzere eşleştirme yaptırtılması halinde sorunun çözüleceği bildirilmiştir.

Müvekkilim telefonun tek bir hat ile çalışması sebebiyle bu şekildeki eşleştirme işlemini gerçekleştirmemiştir. Zira eşleştirme sonucunda, müvekkilimin mobil telefonu önceden tüm hatlarla çalışır halde iken sadece tek hat ile çalışır hale gelmiş ve dolayısıyla müvekkilim mağdur olmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki müvekkilim mobil telefonunu sadece bir adet hat ile eşleştirileceğinden bu şekilde bir eşleştirme işlemini bile gerçekleştirmemiş ve mobil telefon şuan kullanılamaz haldedir.

Son zamanlarda yazılı / görsel medyadan yurda kaçak olarak sokulan elektronik kimlik bilgileri kayıtsız mobil telefonların; sayılarında artış olduğu, bu telefonların alenen piyasaya sürüldüğü ve kolaylıkla temin edilebildiği, elektronik kimlik bilgileri kayıtlı cihazların IMEI numaraları klonlanarak kullanılabilir hale getirildiklerini, hatta internet sitelerinde ‘’kaydı alıcıya aittir’’ ibaresiyle satışa çıkarıldıklarını dehşetle görmekte ve duymaktayız. Malum olduğu üzere bahse konu olayda, devletimizin büyük miktarda vergi kaybı oluşmakta ve yasal kayıtlı mobil cihaz alanlar başta olmak üzere kamu vicdanı zedelenmektedir.

İzah olunan nedenlerden ötürü müvekkilimin mobil telefonuna ait X no’lu elektronik kimlik bilgisi(IMEI no.su)ni klonlayarak müvekkilimi mağdur eden kişi yada kişilerden şikayetçi olma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda izah olunan nedenlerle soruşturma sırasında ortaya çıkacak nedenlerle  müvekkilimi mağdur eden kişi ya da kişiler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilim adına vekaleten arz ve talep ederim.Saygılarımla. tarih

                                ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

EKLER :

Ek-A (Mobil telefon faturası tıpkıçekimi

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 12:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.