İmar Planına Aykırılık Nedeniyle İhtarname

İHTARNAME

KEŞİDECİ                 : ………………. (T.C. ……………..)

VEKİLİ                      :

MUHATAP               :                        

KONU                         : İmar planına aykırı olarak ve yapı tadilat izni alınmadan yeri değiştirilen mutfağın imar planındaki şekline uygun hale getirilmesi hakkında;

AÇIKLAMALAR     :

1-) Sayın muhatap, müvekilimiz ……………nolu daire (size ait dairenin alt kat çaprazında) oturmaktadır.  Kat planında yatak odası olarak planlanan ve kullanılan odaya mutfağınızı taşımanızdan dolayı  müvekkilimiz ve ailesi rahatsız olmaktadır.

2-) Mutfaklar evlerin en çok kullanılan bölümüdür. Mutfaklar sizinde malumunuz olduğu üzere  gece gündüz kullanılmaktadır. Müvekkilimizin bildiği kadarıyla mutfağınızda sürekli çalışan ve ses yapan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bulunmaktadır.  gecenin geç vakitlerinde çalışan bu cihazların ve mutfakta yapılan çalışmalardan meydana gelen sesler  yatak odasında bulunan müvekkilim ve ailesini çok rahatsız etmektedir

3-) Sizin yapmış olduğunuz tadilat   3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye imar yönetmeliklerindeki hükümler gereği bahse konu tadilat Esaslı Tadil tanımında olup, ruhsat eki tesisat ve mimari projelerinde tadilat yapılarak ruhsata bağlanmasını gerektirir.Bu işlemler için tüm kat maliklerinin değişikliğe ait muafakatı ve proje müelliflerinin izni alınır.Kaçak olarak yani ruhsata bağlanmadan yapılacak imalatlara 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden para cezası verildiği gibi, tek bir malikin muvafakat vermememesi halinde ruhsata bağlanamaması söz konusu olacağından yıkım kararı verilir.Yıkım belediyece gerçekleştirildiği gibi , yıkım yapıldığı mesnet gösterilerek para cezasını ödemede de imtina edilemez. 

4-) Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere yapmış olduğunuz mutfak yeri değişikliği  kanun ve yönetmeliklere açıkça aykırılık teşkil etmektedir.  Müvekkilimin kanunen ve ahlaken yapmış olduğunuz değişikliğin  eski haline getirilmesini  talep etme hakkı bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM  : Sayın muhatap, dava ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak şartıyla;   işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 2 Ay içinde mevcut mutfağınızın yerini kat planına uygun hale getirmediniz taktirde, müvekkilimiz hakkınızda  ilgili makamlara gerekli şikayet ve başvuruları yapacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririz. ………………….

                                                           İhtar eden …………….. vekilleri

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.