Bir Sayfa Seçin

İmar Durumu İsteme Dilekçe Örneği

T.C

…BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu: … İli, … İlçesi, ….Mahallesi . ….. parsel sayılı taşınmazın İMAR DURUMUNUN verilmesi talebi 

Ekli vekâletnamede görüleceği üzere, …… vekiliyim. (Ek:1) 

Müvekkilim …., … İli, .. İlçesi, Yeni Mahallesi … ada, …. parsel sayılı taşınmazın sahibidir. 

Müvekkilimin sahibi olduğum parsele ilişkin olarak;

İMAR PLANI İLE İLGİLİ

1-Müvekkilimin sahibi olduğu ….. parselde kayıtlı taşınmazın hâlihazırda mer’i imar planlarında hangi alana ayrıldığı,

2- Müvekkilimin sahibi olduğu taşınmazın mer,i imar planlarındaki (1/1000, 1/5000 ve varsa üst ölçekli diğer imar planındaki) durumunun ne olduğu, kamusal alanda kalıp kalmadığı, taşınmazımın bulunduğu alanda imar planlarında revizyon yapılıp yapılmadığı, en son durumunun ne olduğu,

3-Parselin bulunduğu alanda geçerli olan 1/1000, 1/5000 ve varsa üst ölçekli diğer imar planının (1/25000-1/50000 ölçekli plan) kabulüne ilişkin belediye meclis kararlarının tarih ve sayısının ne olduğu,

İMAR UYGULAMASI İLE İLGİLİ

1-Parselin içinde bulunduğu alanda imar uygulaması (18 uygulaması) yapılıp yapılmadığı,

2-İmar uygulaması yapıldı ise müvekkilime hangi imar parsellerinin/hisselerinin tahsis edildiği,

3-İmar uygulaması kapsamında DOP ve KOP kesintisi yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise DOP ve KOP kesinti oranlarının ne olduğu,

4-DOP oranı belirlenirken kapanan kadastral yolların hesaba katılıp katılmadığı,

5-Kapanan kadastral yolların imar uygulaması kapsamında nasıl bir işleme tabi tutulduğu,

HUSUSLARININ AYRINTILI OLARAK AÇIKLANDIĞI “BILGI NOTU” HAZIRLANARAK TARAFIMA VERILMESINI,

Bunun yanında;

1-Parsele ait İMAR DURUMU BELGESİNİN hazırlanarak tarafımıza verilmesini,

2- Yukarıda maddeler halinde belirttiğim hususlar ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin (meclis kararları, plan paftası, encümen kararları, parselasyon planı ile ilgili tüm belgeler-dağıtım cetveli, şüyülandırma belgeleri, kadastral parselden imar parseline dönüşüm tabloları vs) onaylı birer örneğinin vekil sıfatıyla tarafımıza verilmesini,

Saygılarımla arz ve talep ederim.  …

.

         Vekili

Av. …

     

 EK:   1-Vekâletname 

          2-Tapu fotokopisi 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Şub 14, 2019 | DİLEKÇELER | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız