İmar Durumu İsteme Dilekçe Örneği

Şub 14, 2019 | DİLEKÇELER

T.C

…BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu: … İli, … İlçesi, ….Mahallesi . ….. parsel sayılı taşınmazın İMAR DURUMUNUN verilmesi talebi 

Ekli vekâletnamede görüleceği üzere, …… vekiliyim. (Ek:1) 

Müvekkilim …., … İli, .. İlçesi, Yeni Mahallesi … ada, …. parsel sayılı taşınmazın sahibidir. 

Müvekkilimin sahibi olduğum parsele ilişkin olarak;

İMAR PLANI İLE İLGİLİ

1-Müvekkilimin sahibi olduğu ….. parselde kayıtlı taşınmazın hâlihazırda mer’i imar planlarında hangi alana ayrıldığı,

2- Müvekkilimin sahibi olduğu taşınmazın mer,i imar planlarındaki (1/1000, 1/5000 ve varsa üst ölçekli diğer imar planındaki) durumunun ne olduğu, kamusal alanda kalıp kalmadığı, taşınmazımın bulunduğu alanda imar planlarında revizyon yapılıp yapılmadığı, en son durumunun ne olduğu,

3-Parselin bulunduğu alanda geçerli olan 1/1000, 1/5000 ve varsa üst ölçekli diğer imar planının (1/25000-1/50000 ölçekli plan) kabulüne ilişkin belediye meclis kararlarının tarih ve sayısının ne olduğu,

İMAR UYGULAMASI İLE İLGİLİ

1-Parselin içinde bulunduğu alanda imar uygulaması (18 uygulaması) yapılıp yapılmadığı,

2-İmar uygulaması yapıldı ise müvekkilime hangi imar parsellerinin/hisselerinin tahsis edildiği,

3-İmar uygulaması kapsamında DOP ve KOP kesintisi yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise DOP ve KOP kesinti oranlarının ne olduğu,

4-DOP oranı belirlenirken kapanan kadastral yolların hesaba katılıp katılmadığı,

5-Kapanan kadastral yolların imar uygulaması kapsamında nasıl bir işleme tabi tutulduğu,

HUSUSLARININ AYRINTILI OLARAK AÇIKLANDIĞI “BILGI NOTU” HAZIRLANARAK TARAFIMA VERILMESINI,

Bunun yanında;

1-Parsele ait İMAR DURUMU BELGESİNİN hazırlanarak tarafımıza verilmesini,

2- Yukarıda maddeler halinde belirttiğim hususlar ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin (meclis kararları, plan paftası, encümen kararları, parselasyon planı ile ilgili tüm belgeler-dağıtım cetveli, şüyülandırma belgeleri, kadastral parselden imar parseline dönüşüm tabloları vs) onaylı birer örneğinin vekil sıfatıyla tarafımıza verilmesini,

Saygılarımla arz ve talep ederim.  …

.

         Vekili

Av. …

     

 EK:   1-Vekâletname 

          2-Tapu fotokopisi 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.