Bir Sayfa Seçin

İmam Nikahının Eş ve Çocuk İçin Sıkıntıları

İmam nikâhı veya serbest birleşmelerin en acı sonuç ve etkisi bu birleşmelerden doğan zavallı çocuklar üzerinde görülüyor. Böyle bir çocuk, hiç suçu olmadığı halde, gayrı meşru, evlilik dışı bir çocuktur. Babasının mirasçısı olamaz.

Köylüler bu durumdaki çocukların haline çare olmak üzere şunu düşünmüşler:

Resmî nikâhla evlenmiş bir erkeğin imam nikâhı ile aldığı ikinci, üçüncü karılarından veya serbest yaşadığı kadından bir çocuğu olumca, o erkek bu çocuğu, resmen nikâhlı olduğu ilk karısı üzerine, sanki ondan doğmuş gibi yazdırıyor. Ve çocuk böylece meşru evlilikten doğmuş gösterildiğinden artık onun için evlilik dışı (gayri meşru) nitelemesi söz konusu olmuyor.

Başvurulan bu çarenin bir hilecilik, hatta bir suç olması bir yana bırakılsa bile, bunun çocuk ve onun gerçek anası bakımından olan yazgısı çok acı olmaktadır. Çünkü bir kadın bir çocuk doğuruyor, fakat bu çocuk eylemli olmasa bile hukukça onun elinden alınıp bir başka kadına mal ediliyor. Bu, feci bir şeydir.

Doğuran ananın öz yavrusu üzerinde yasaca hiç bir hakkı yoktur, çocuk o kadının mirasçısı da olamayacağı gibi, eğer çocuk önce ölürse, öz anası onun mirasçısı olamayacak, mirasa, nüfusta anası olarak gösterilen yabancı bir kadın sahip olacaktır. Ana ve çocuk arasında hiç bir hukuksal bağlantı bulunmadığı için o çocuk, asıl anasının başka bir erkekten doğurduğu çocukla yani ana bir kardeşi ile evlenme olanağını bulacak, daha doğrusu nüfus kütüğüne göre herhangi bir evlenme engeli bulunmadığı için, böyle çirkin bir sonuç doğabilecektir.

Medeni Kanunla Gelen Kurallara Toplumun Uyum Sağlaması Süreci

Medeni Kanunla birlikte toplumda büyük bir devrim gerçekleşti. Bu devrimin en önemli yanı hukuksal olandır. Hukuk içinde de en önemli yanı, aile hukukuna getirilen köklü değişikliktir. Çünkü eski hukukumuzla yenisi,arasında bu alanda büyük farklar vardır. Eski hukuka dayalı alışkanlıkların hemen ortadan kalkıvermesi beklenemezdi. Bunun ortadan kalkması, köylü kentli bütün sosyal ortamda eğitimin bu noktada yoğunlaştırılmasına ve yeni geleneğin, yani devletçe görevlendirilmiş yetkili karşısında evlenme alışkanlığının yerleşmesine bağlıdır. Bu ise bir yandan zaman
ister, öte yandan kültür düzeyinin yükselmesi koşuluna bağlıdır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi