İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz- Yargıtay Kararı

Nis 9, 2020 | Boşanma Davasında İspat ve Deliller

İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz

Tarafların, boşanma ve mali sonuçlarında anlaşmış olmaları ve boşanma kararının tarafların irade birliğine dayanıyor olması, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin açık bir beyanları bulunmadıkça, bunların hüküm altına alınmasına engel değildir. Öte yandan, davada taraflardan birine mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti yargılama gideri olarak Hazine’den ödenir (HMK md 340).

Mahkemenin bir talebi olmaksızın, ilgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz ve bu ikinci halde dava sonunda kanun gereğince takdir olunacak haksız çıkan taraftan alınacak vekalet ücretinin de Hazine’ye verilmesine karar verilemez. Davacıya davada, mahkemenin talebi üzerine değil, davacının baroya başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından avukat görevlendirilmiştir. Dava kabul edildiğine ve davacının “vekalet ücreti istemediği” yönünde açık bir beyanı da bulunmadığına göre, davada kendisini vekille temsil ettirmiş olan davacı yaranna vekalet ücreti takdir ve tayini gerekirken, tayin olunan maktu vekalet ücretinin, Hazine’ye gelir kaydına karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Ne var ki, kanuna uymayan bu husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bu bakımdan bozma yapılmamış, kanuna uymayan hususun düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir (HUMK. m. 438/7). Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeple, temyiz olunan hükmün, hüküm sonucunun vekalet ücretine ilişkin yedinci bendindeki “adli yardımdan karşılandığından davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydına” ibarelerinin hükümden çıkartılmasına, çıkartılan ibare yerine “davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün açıklanan şekilde düzeltilerek onanmasına, adli yardım talebi ile hükmü temyiz eden davacı temyizinde haklı bulunduğundan temyiz harçları ile diğer temyiz giderlerinin davalı taraftan tahsiline, işbu karann tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (Y2HD, 08.09.2015, E. 2015/1390, K. 2015/15219)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.