İlamsız Takipte İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız Takipte İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

X ADLİYESİ

İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN BORÇLU            :

VEKİLİ                                          :

ALACAKLI                                    :

VEKİLİ                                          :

KONU                                             :Ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR             :Müvekkilime X tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

Müvekkillimin  alacaklı tarafa herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Borcun tamamına, faize, talep edilen faiz oranına ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz. Hukuken korunacak bir dayanağı bulunmayan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. Alacaklı taraf müvekkil ile önceki malik arasında bir kira sözleşmesi bulunduğunu ve satış işlemi sonucunda TBK md. 311 gereği bu sözleşmenin tarafının kendisi olduğunu iddia etmektedir. Söylenenin aksine müvekkil ile önceki malik arasında bir kira akdi bulunmamaktadır, müvekkil annesinin yanında misafir olarak kalmaktadır. Bu sebeplerden dolayı alacaklı tarafın iddia ettiği  gibi müvekkil ile aralarında bir kira akdi bulunmamaktadır zira müvekkil bahsedilen konutta sadece misafir olarak kalmaktadır                                                                                                                         

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü, BORCUN TAMAMINA, FAİZE, FAİZ ORANINA VE FER’İLERİN itirazımızın KABULÜNE, İcra takibinin DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.