İLAMSIZ TAKİP ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ

Eki 22, 2017 | İcra Hukuku

İLAMSIZ TAKİP ÖDEME EMRİ ÖRNEĞİ NASILDIR?

T.C.

                                                                                                                      Örnek No:7*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı   ve   varsa  kanuni temsilcisinin ve          …………………………………………………………..

   vekilinin  adı  soyadı, vergi  kimlik   numarası       …………………………………………………………..

   ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı        …………………………………………………………..

   ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği             …………………………………………………………..

   yerleşim yerindeki adresi                                        : …………………………………………………………

2-Borçlunun ve varsa  kanuni temsilcisinin adı,        …………………………………………………………..

    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı      …………………………………………………………..

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : …………………………………………………………

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     …………………………………………………………..

    tutarı, faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile         …………………………………………………………..

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat     …………………………………………………………..

    yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     …………………………………………………………..

    üzerinden talep edildiği ve faizi                            : …………………………………………………………

4-Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi         : …………………………………………………………

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların  …………………………………………………………

   adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri     : …………………………………………………………

            İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.

(İİK m.60)

             …./…./………..

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49’a karşılık gelmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.