İlamsız İcra Takibinin İtfa Nedeniyle İptali Dava Dilekçesi

Nis 8, 2020 | İcra Hukuku

İlamsız İcra Takibinin İtfa Nedeniyle İptali Dava Dilekçesi

ADANA X İCRA HUKUK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                                 : 

 

İCRAYI GERİ BIRAKMA

TALEBİNDE BULUNAN

(BORÇLU)                                  : 

 

BORÇLU VEKİLİ                     : 

KARŞI TARAF (ALACAKLI) : 

DAVA KONUSU                       :  İtfa nedeniyle İİK md 71 hükümlerine göre ilamsız icra takibinin iptali talebidir.

OLAYLAR                                 :

  1. Alacaklı X müvekkilim X’ten X TL.alacağı olduğu iddiasıyla X İcra Müdürlüğünün X esas sayılı takip dosyasıyla ilamsız icra takibine girişmiştir.

  2. Ancak müvekkilim ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra alacaklıya olan borcunu ödemiş ve ödemeye ilişkin imzalı makbuzunu da almıştır. Müvekkilim borcunu ödemesine rağmen alacaklı icra takibine girişmiştir.

  3. Bu itibarla alacaklının müvekkilim hakkında başlatmış olduğu X TL.’lık icra takibinin İİK md 71 uyarınca iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER              :  İİK. m. 71 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER                  :  İmzalı ödeme makbuzu, X İcra Müdürlüğünün X esas sayılı takip dosyası.

SONUÇ ve TALEP                    :  Yukarıda saydığımız nedenlerle; müvekkilim hakkında X İcra Müdürlüğünün X esas sayısı ile başlatılmış bulunan icra takibinin İİK md 71 hükmü gereğince iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Borçlu Vekili

EK:

1.)   Onanmış vekaletname örneği,

2.)   İmzalı ödeme makbuzları

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlamsız İcra Takibinin İtfa Nedeniyle İptali Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.