İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA 6. İCRA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

               

DOSYA NO                         :……………… Esas    

İTİRAZ EDEN

BORÇLU                          :            

ALACAKLI             :

VEKİLİ                               :Av

KONUSU :Ödeme emrine itirazlarımdır.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- Alacaklı tarafından hakkında ilamsız takip yolu ile icra takibi başlatılmış olup tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde bu ödeme emrine itiraz ediyorum. 

 

2- Alacaklının başlatmış olduğu icra takibinin yetkisine açıkça itiraz ediyorum. İSTANBUL İCRA DAİRLERİ VE MAHKEMELERİNİN YETKİSİNE AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUM.  Yetkili icra dairesi yasal ikametgahım olan ………………. İCRA DAİRESİ VE MAHKEMESİDİR. Takip ………….. İcra Dairesinde açılması gerekmekte idi. YETKİYE AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUM. Takibin usulden öncelikle durdurulması gerekmektedir.

 

3- Alacaklının takibe koyduğu miktar için göstermiş olduğu gerekçeleri kabul etmiyorum. Alacaklı haksız ve kötü niyetli olarak takip başlatmıştır. Alacaklı şirketten  ürün aldığım gerekçesiyle hakkımda icra takibi yapılmış olması mesnetsiz ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra hakkımda başlatılan takip hiçbir şekilde ilama, belgeye dayanmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ödeme emri ile ilgili hiçbir belge de gönderilmemiştir. Dolayısıyla TÜM BORCA AÇIKÇA İTİRAZ ediyor ve bu borcu kabul etmiyorum.

4-Alacaklı şirket keyfi olarak her hangi bir ilam, belge veya başka bir mesnet olmadan takibe geçmiştir. Tarafımıza gönderilmiş bir ihtarname söz konusu değildir.

5- İşletilmiş ve işletilecek faize de açıkça itiraz ediyorum. Zira alacaklı şirketi bugüne kadar hiçbir işlem yapmadan, hiçbir ihtar veya itiraz yolunu açacak bir girişim yapmadığından gecikme faizinin müsebbibi de alacaklı şirkettir. Alacaklı kötü niyetli olarak –acaba tutar mı- mantığı ile hareket ederek icra takibi başlatmıştır. Alacaklı hakkında her türlü yasal hak ve itirazlarımızı saklı tutuyorum. İşlemiş ve işleyecek faizinin tamamına itiraz ediyorum.

 

6-Hakkında yapılan takip haksız ve mesnetsizdir. Dolayısıyla tüm YETKİYE, BORCA, İŞLEMİŞ FAİZE VE İŞLETİLECEK FAİZE VE TÜM FERİLERE itiraz ediyorum. Alacaklı haksız olarak takip başlatmıştır. Bu nedenle takibin durdurulmasını talep ederim.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : İİK, HMK ve diğer ilgili tüm mevzuat

 

DELİLLER                         :Yasal her türlü delil (Karşı tarafın delil sunmasına karşılık delil sunma hakkımı saklı tutuyorum.)

 

SONUÇ VE İSTEM           :  Yukarda arz ve izah ettiğim sebeplerden  ötürü,

1- Hakkında başlatılmış olan TAKİBİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE

 

2- Yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin de alacaklıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim                       

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  İtiraz Eden Borçlu

                                                                                                                  

EK:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2019/8653  E.

İTİRAZ EDEN

BORÇLU               :  

VEKİLİ                  : Av. 

ALACAKLI           :  

VEKİLİ                 : Av.  

KONU               :Takibe, yetkiye, asıl alacak miktarına, borca işlemiş/işleyecek faize, vekâlet ücretine ve tüm ferilere itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Takip alacaklısı tarafından, Müvekkil Şirket aleyhine Müdürlüğünüzün  2019/    E. sayılı dosyası üzerinden tanzim olunan Örnek 7 ödeme emri, 14.05.2019 tarihinde Müvekkilimiz Şirkete tebliğ edilmiştir. Vaki takibe, yetkiye,  asıl alacak miktarına, borca işlemiş/işleyecek faize ve tüm ferilere yönelik itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunarız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; iş bu takip açısından İcra Müdürlüğünüz yetkili değildir. Şöyle ki; Müvekkil Şirketin adresinin bulunduğu yer İstanbul Adliyesi Yargı alanında olması sebebiyle YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’DÜR. Dolayısıyla öncelikle yetki itirazımızı sunmaktayız.

Her ne kadar takip alacaklısı müvekkilin borçlu olduğunu iddia etmişse de müvekkilin takip alacaklısı tarafa hiçbir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple müvekkil aleyhine başlatılan işbu ilamsız takibe, takip konusu borcun tümüne itiraz ediyoruz.

Kaldı ki alacağa işletilen faizin yasal faiz olması gerekirken söz konusu faizin avans faiz olması yasaya aykırıdır.

İş bu sebeple; borcun tümüne, işlemiş ve talep olunan faize, tüm ferilere tümüyle itiraz ederiz.

SONUÇ VE İSTEM:  Borcun tümüne, yetkiye, işlemiş ve işleyecek faize, tüm ferilerine yönelttiğimiz itirazlarımız gözetilerek takibin İ.İ.K. Mad.66. Hükmü Çerçevesinde DURDURULMASINA karar verilmesi saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz.16.05.2019

 

                                                                              İTİRAZ EDEN VEKİLİ

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA 2. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜNE’NE

Gönderilmek Üzere

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                              

Dosya Esas No……: 2019/22827 Esas

Borca İtiraz Eden

Borçlu ………………:

Alacaklı…………….:             

Vekili………………….:     

Talep Konusu……:  Aleyhime başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize, yetkiye, faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar………..:

1) Alacaklı görünen Majak Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti. vekili tarafından  Şirketim Ekstur Turizm Dan.Tan.Ltd.Şti. aleyhine başlatılmış olan ilamsız icra takibinde İstanbul 22. İcra Müdürlüğü  2019/22827 Esas Sayılı dosyasından gönderilen Örnek No:7 Ödeme Emri 10/06/2019 tarihinde tebellüğ edilmiştir. 

            

2) Alacaklı görünen tarafından aleyhine açılan 28.513,50 TL bedelli BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. 22.05.2019 tarihi itibariyle alacaklı görünen  şirkete böyle bir borcumuz bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

 

3) İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Şirketimin   adresi yukarıda da görüldüğü üzere İstanbul ili  Küçükçekmece ilçesi sınırlarındadır. İcra takibi Küçükçekmece ilçesindeki İcra Dairelerinde açılması gerekirken yetkisiz icra dairesi olan İstanbul İcra Müdürlüğünde açılmıştır. Bu sebeple yetkiye de itiraz ediyoruz. Dosyanın yetkili İcra dairesi olan Küçükçekmece icralara gönderilmesini talep ediyoruz.

               

4-) Her ne kadar tebligat zarfında ödeme emri ve dayanak belge sureti ektedir dense de gönderilen ödeme emri ekinde hiçbir dayanak belge olmadığından ve herhangi bir belgeye dayanılmadan icra takibi açıldığından takibe bu yönüyle itiraz ediyoruz. Dayanak belge aslı kasaya alındığı zamana kadar da imzaya yönelik itiraz hakkımızı da saklı tutuyoruz.

       

5) Açıklanan nedenlerle 10.06.2019 tarihinde Şirketime tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Öncelikle Yetkili İcra Daireleri KÜÇÜKÇEKMECE  İCRA DAİRELERİ olduğundan yetkisiz icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUZ. Şirketimden talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından herhangi bir borç bildiriminde bulunulmadığından  talep edilen esas alacak, faiz, her türlü fer’ileri ve tüm harç ve sairlerine de itiraz ediyoruz. Alacaklı görünene hiçbir borcum yoktur. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, YETKİYE ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimi bildirir takibin itirazımız neticesinde DURDURULMASINI tensip ve görüşlerinize sunarız.

 

Borçlu

Şirket Yetkilisi

İmza

 

Eki:

–Nufüs Cüzdanı Fotokopisi örneği

–İmza Sirküler

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.