İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

ADANA 6. İCRA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

               

DOSYA NO                         :……………… Esas    

İTİRAZ EDEN

BORÇLU                          :            

ALACAKLI             :

VEKİLİ                               :Av

KONUSU :Ödeme emrine itirazlarımdır.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- Alacaklı tarafından hakkında ilamsız takip yolu ile icra takibi başlatılmış olup tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde bu ödeme emrine itiraz ediyorum. 

 

2- Alacaklının başlatmış olduğu icra takibinin yetkisine açıkça itiraz ediyorum. İSTANBUL İCRA DAİRLERİ VE MAHKEMELERİNİN YETKİSİNE AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUM.  Yetkili icra dairesi yasal ikametgahım olan ………………. İCRA DAİRESİ VE MAHKEMESİDİR. Takip ………….. İcra Dairesinde açılması gerekmekte idi. YETKİYE AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUM. Takibin usulden öncelikle durdurulması gerekmektedir.

 

3- Alacaklının takibe koyduğu miktar için göstermiş olduğu gerekçeleri kabul etmiyorum. Alacaklı haksız ve kötü niyetli olarak takip başlatmıştır. Alacaklı şirketten  ürün aldığım gerekçesiyle hakkımda icra takibi yapılmış olması mesnetsiz ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra hakkımda başlatılan takip hiçbir şekilde ilama, belgeye dayanmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ödeme emri ile ilgili hiçbir belge de gönderilmemiştir. Dolayısıyla TÜM BORCA AÇIKÇA İTİRAZ ediyor ve bu borcu kabul etmiyorum.

4-Alacaklı şirket keyfi olarak her hangi bir ilam, belge veya başka bir mesnet olmadan takibe geçmiştir. Tarafımıza gönderilmiş bir ihtarname söz konusu değildir.

5- İşletilmiş ve işletilecek faize de açıkça itiraz ediyorum. Zira alacaklı şirketi bugüne kadar hiçbir işlem yapmadan, hiçbir ihtar veya itiraz yolunu açacak bir girişim yapmadığından gecikme faizinin müsebbibi de alacaklı şirkettir. Alacaklı kötü niyetli olarak –acaba tutar mı- mantığı ile hareket ederek icra takibi başlatmıştır. Alacaklı hakkında her türlü yasal hak ve itirazlarımızı saklı tutuyorum. İşlemiş ve işleyecek faizinin tamamına itiraz ediyorum.

 

6-Hakkında yapılan takip haksız ve mesnetsizdir. Dolayısıyla tüm YETKİYE, BORCA, İŞLEMİŞ FAİZE VE İŞLETİLECEK FAİZE VE TÜM FERİLERE itiraz ediyorum. Alacaklı haksız olarak takip başlatmıştır. Bu nedenle takibin durdurulmasını talep ederim.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : İİK, HMK ve diğer ilgili tüm mevzuat

 

DELİLLER                         :Yasal her türlü delil (Karşı tarafın delil sunmasına karşılık delil sunma hakkımı saklı tutuyorum.)

 

SONUÇ VE İSTEM           :  Yukarda arz ve izah ettiğim sebeplerden  ötürü,

1- Hakkında başlatılmış olan TAKİBİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE

 

2- Yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin de alacaklıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                                                          

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  İtiraz Eden Borçlu

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  

EK:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

ADANA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2019/8653  E.

İTİRAZ EDEN

BORÇLU               :  

VEKİLİ                  : Av. 

ALACAKLI           :  

VEKİLİ                 : Av.  

KONU               :Takibe, yetkiye, asıl alacak miktarına, borca işlemiş/işleyecek faize, vekâlet ücretine ve tüm ferilere itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Takip alacaklısı tarafından, Müvekkil Şirket aleyhine Müdürlüğünüzün  2019/    E. sayılı dosyası üzerinden tanzim olunan Örnek 7 ödeme emri, 14.05.2019 tarihinde Müvekkilimiz Şirkete tebliğ edilmiştir. Vaki takibe, yetkiye,  asıl alacak miktarına, borca işlemiş/işleyecek faize ve tüm ferilere yönelik itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunarız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; iş bu takip açısından İcra Müdürlüğünüz yetkili değildir. Şöyle ki; Müvekkil Şirketin adresinin bulunduğu yer İstanbul Adliyesi Yargı alanında olması sebebiyle YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’DÜR. Dolayısıyla öncelikle yetki itirazımızı sunmaktayız.

Her ne kadar takip alacaklısı müvekkilin borçlu olduğunu iddia etmişse de müvekkilin takip alacaklısı tarafa hiçbir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple müvekkil aleyhine başlatılan işbu ilamsız takibe, takip konusu borcun tümüne itiraz ediyoruz.

Kaldı ki alacağa işletilen faizin yasal faiz olması gerekirken söz konusu faizin avans faiz olması yasaya aykırıdır.

İş bu sebeple; borcun tümüne, işlemiş ve talep olunan faize, tüm ferilere tümüyle itiraz ederiz.

SONUÇ VE İSTEM:  Borcun tümüne, yetkiye, işlemiş ve işleyecek faize, tüm ferilerine yönelttiğimiz itirazlarımız gözetilerek takibin İ.İ.K. Mad.66. Hükmü Çerçevesinde DURDURULMASINA karar verilmesi saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz.16.05.2019

 

                                                                              İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.