Bir Sayfa Seçin

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması)

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması)

İlamlı icrada icra emrine itiraz edilerek takip durdurulamaz. Ancak bazı merci­lerden icranın geri bırakılması istenilerek icranın durdurulması mümkündür. İlamlı bir icra takibinin durdurulması “icranın geri bırakılması” prosedürü ile gerçekleşir. Kişi icra takibinin durdurulmasını ispat edebilmek için:

  • Yetkili mercilerce resen düzenlenmiş veya onaylanmış belgeler (örneğin noter senetleri) ile
  • İmzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş olan belgelerle ispat edebilir.

İcra mahkemesi bunlardan başka bir belgeye dayanarak icranın geri bırakılmasına karar veremez. 

Borçlu icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun zamanaşımına uğradığını ispat için ayrıca belge göstermek zorunda olmayıp, bu iddiasını alacaklının takibe koymuş olduğu ilam ile ispat edebilir. Şöyle ki, ilam üzerindeki son işlem tarihi ile ilamın icraya konulduğu tarih arasında 10 yıllık zamanaşımı sü­resi geçmiş ise, borçlu, ilamın zamanaşımına uğradığını ispat etmiş sayılır. Ancak alacaklı da icranın geri bırakılmasına ilişkin icra mahkemesi kararının kesinleştiğinin kendisine teb­liğinden itibaren yedi gün içinde alacağının (ilamın) zamanaşımına uğramadığını tespit için 7 gün içinde dava açmazsa, o zaman ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

Borçlu icra emrinin tebliğinden sonra borcun itfa edilmiş olduğunu ise, ancak, noterlikçe resen düzen­lenmiş veya onaylanmış bir senetle veya icra tutanağı ile ispat edebilir. Borçlu bu ihtimalde ilamın zamanaşı­mına uğramış olduğunu ise, icra takip dosyasına dayanarak ispat eder.

İlamlı İcrada Takibin Durdurulması Hangi Mercilerden İstenebilir?

1)Yargıtaydan (İcranın durdurulması)

Hükmün temyiz edilmesi halinde teminat karşılı­ğında talep edilebilir. Önce icra dairesine baş­vurularak, Yargıtaydan icranın durdurulması kararı getirilinceye kadar uygun bir süre verilmesi talep edilir. Daha sonra Yargıtay’dan icranın dur­durulması talep edilir.

2)Yargılamanın Yenilenmesi Talebini İnceleyen Mahkemeden

Yargılamanın yenilenmesi talebini inceleyen mahkemeden teminat karşılığında talep edilebilir.

3)İcra Mahkemesinden (İcranın geri bırakılması)

Borçlu, borcun; ödenmesi (itfa edilmesi) veya ertelenmesi veya zamanaşımına uğraması halinde, icra mahkeme­sine başvurarak icranın geri bırakılmasını talep edebilir

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı

Tem 22, 2018 | İcra Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız